Hopp til innhold

Kruser

Kruser samarbeider med Redningsselskapet for å gjøre fremtidens båtliv mer bærekraftig.

Istedenfor å eie egen båt kan du som medlem reservere og bruke miljøvennlig elbåt – når det passer deg! Kruser tar seg av alt det praktiske arbeidet!

Smartere båtliv

Til enhver tid ligger svært mange båter i havn – selv på de fineste sommerdagene. I tillegg har vi selv opplevd å stå på venteliste i flere år for å få båtplass sentralt i Oslo. Det finnes mange havner, og veldig mange båter. Det er unødvendig at så mange plasser skal være opptatt av båter som ikke er i bruk. Med vårt konsept kan vi utnytte båt-ressursene langt bedre, uten at det går på bekostning av kvalitet og opplevelser.


Da vi satt oss inn i hvor forurensende båtbruken i Norge faktisk er, vokste lysten til å skape endring. Nå har vi begynt arbeidet med å bytte ut tradisjonelt fossilt båtliv i Norge med et stillere, smartere og miljøvennlig alternativ som passer de fleste.

I dag jobber Kruser ikke bare med å tilby folk et bekymringsfritt båtliv; vi jobber også mot å gjøre nullutslipp på fjorden til den nye normen! Om vi skal nyte naturressursene og det herlige båtlivet, må vi sørge for å ta godt vare på miljøet samtidig!