Hopp til innhold

Plastpatruljen

Bli med å rydde Bergens kyst med plastpatruljen!

Nyt båtlivet med god samvittighet i sommer!

Plast i havet er et økende problem, og alle som ferdes på sjøen har et ansvar med å holde kysten ren. Bergen havn sommertjenestefrivillige fra NaturvernforbundetBergen kommuneClear OceanBergen og Omland friluftsråd, Tryg, Norsk gjenvinning og Redningsselskapet går nå inn i et samarbeid, og oppfordrer båtfolket til å være med å rydde opp plast og avfall langs den flotte norske kysten vår. Plastpatruljen hadde en stor suksess i fjor, der vår kjære bosstrål var med å rydde opp avfall langs sentrumsnære våger, viker og nes.

Bildet viser plastoppsamleren fra Clear Ocean som blir slepet rundt i Vågen i Bergen
Plastoppsamleren fra Clear Ocean blir slept gjennom Vågen i Bergen.

Siste nytt fra Plastpatruljen

Kick off 2022

Det ble en overveldende flott dag med offisiell Kick off sammen med alle samarbeidspartnere, Ordfører i Bergen, Fylkesvaraordfører i Vestland og gjester. Trålen ble avduket og årets samarbeidspartnere avslørt av Ordfører og Fylkesvaraordfører. Masse taler og fine ord på et prosjekt som vi ønsker å få til flere steder i landet.

Første pop-up!

Første av 10  Pop-ups ryddeaksjoner. Denne ble gjennomført ved Fløibanen i Bergen. Nemine Iversen med studenter fra Høyskolen på Vestlandet og ungdomsskole elev i arbeidsuke.

«Mye bergensvær, men kjekt å være i gang!»


Om samarbeidspartnerne

REDNINGSSELSKAPET

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som jobber aktivt mot vår visjon; Ingen skal drukne. Vi har Redningsskøyter og kontorer langs hele Norskekysten som redder liv, berger verdier og forebygger.

Redningsselskapet Region Vest har vært med siden oppstarten på Plastpatruljen og det er oss du ser slepe noten i Byfjorden, Vågen, Sandviken og i Damsgårdssundet. Nytt fra i år er et bemannet kontor i våre egne lokaler på Tollbodallmenningen hvor samarbeidspartnere og kunder kan komme innom å få materiell som søppelsekker og informasjon om Plastpatruljen og annet.

Les mer om våre medlemskapfrivillig arbeidkurs eller mer informasjon om oss.

TRYG FORSIKRING

Den eneste plasten som skal være på stranden er livbøyen fra Tryg. Vi er opptatt av å skape trygghet for mennesker og dyr i vårt eget nærmiljø – derfor er kampen mot plast i havet viktig for oss.

Sikkerhet på og ved sjø og vann er en av Trygs merkesaker. Derfor har vi hengt opp 53.000 livbøyer langs norskekysten, og derfor samarbeider vi med flere aktører for å skape gode holdninger mot forsøpling av vårt felles miljø.

I Tryg ønsker vi å engasjere både egne ansatte og hele vårt nettverk for å øke bevisstheten omring ansvarlig forbruk og produksjon. Gjennom ansvarlig innkjøp av produkter og tjenester bidrar vi til å gjøre en forskjell i det grønne skiftet.

Tryg er Skandinavias største og eldste skadeforsikringsselskap med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. I nesten 300 år har vi levert økonomisk og personlig sikkerhet til privat- og bedriftsmarkedet.

PS: Livbøyene våre er av plast og smuldrer ikke, så det er ingen fare for at mikroplast kommer på avveie.

BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD (BOF)

Et interkommunalt samarbeidsorgan med 12 deltagerkommuner i Bergensregionen: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Alver, Samnanger, Tysnes, Øygarden, Vaksdal, Kvam og Osterøy.

Våre oppgaver:

Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp til å rydde strender eller håndtering av avfallet i etterkant. All nødvendig kontaktinformasjon, og kart over våre 240 friluftsområder finner du på bof.no

Har du båt finner du mye god informasjon om steder å dra langs vestlandskysten på vestkystparken.no

CLEAR OCEAN

Clear Ocean er et Bergensbasert og samfunnsorientert oppstartsselskap som utvikler enkel, rimelig og gjenvinnbar spesialtrål for å sanke plast som flyter i havet. Konseptet med Plastpatruljen er utviklet for å sette tråling etter plast inn i en sammenheng med informasjonsdeling og holdningsskapende arbeid. Følg Clear Ocean på Facebook og på vår hjemmeside.

BERGEN KOMMUNE

Bergen Kommune deltar i en rekke prosjekt for å forhindre forsøpling og forurensing, både på land og i sjø. Disse omfatter alt fra tildekking av forurenset sjøbunn gjennom prosjektet Renere Havn Bergen, til deltakelse i forskningsprosjektet Urban Mikroplast, som har til hensikt å kartlegge utslipp av mikroplast i det urbane bymiljø. Kommunen har også et arbeid gående med fjerning av eierløse båter, og bidrar generelt i håndteringen av akutte forurensingssituasjoner. Videre følger kommunen opp tiltaksplan mot plast og annen marin forsøpling. Vi er også svært glade for det store engasjementet for strandrydding blant byens innbyggere. Les mer om prosjektene våre her.

NATURVERNFORBUNDET HORDALAND

Naturvernforbundet er Norges eldste natur-og miljøvernorganisasjon. Vi jobber for å ta vare på elvene, fjellene, fjordene, sjøene og skogene. Vi engasjerer oss i et bredt spekter av saker, fra naturvern til klima, energi, samferdsel og plast. I vår region har vi et fylkesstyre, studentlag, samt lokallag på Askøy, i Bergen, Kvam, Kvinnherad, Nordhordland, Stord og på Voss.

I 2017 startet vi opp prosjektet Plastjakten, hvor vi arrangerer ryddeaksjoner for frivillige og jobber for å forebygge videre forsøpling.

Våre delmål er som følger:

I år har vi fått støtte til prosjektarbeidet vårt fra Handelens Miljøfond og Vestland Fylkeskommune, tusen takk! 

Følg prosjektet på Instagram eller Facebook.

BERGEN HAVN

Selskapet Bergen Havn AS er et havnesamarbeid mellom Bergen kommune og omlandskommunene Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Fedje og Øygarden.

De viktigste oppgavene til havnen er å forvalte, drifte og utvikle havneområdene til det beste for regionen. Bergen Havn bistår også havnedistriktet med å holde farleden fri for søppel, plast og gjenstander som kan være til hinder for fremkommeligheten på sjøen.

Bergen Havn er også med i prosjektet Renere Havn Bergen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Bergen Havn og Miljødirektoratet for å hindre spredning av miljøgifter fra en forurenset sjøbunn og skape et renere miljø i Bergen havn.

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning har siden oppstarten i 1926 utviklet seg til å bli Norges største totalleverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Vi ønsker å innta en ledende rolle innenfor utviklingen av sirkulærøkonomiske løsninger, og samarbeider aktivt med våre kunder, andre bedrifter og institusjoner for å nå vår misjon;
Det finnes ikke søppel mer.

Vi ønsker å være en aktiv partner i Plastpatruljen og å være en pådriver for det tankesettet som ligger bak Plastpatruljens misjon; Å holde kysten ren.
Avfall i havet og langs kysten er etter vårt syn ressurser på avveie.
Norsk Gjenvinning er ikke en avfallsbedrift, men en råvareleverandør. Vi samler inn avfall lokalt, foredler det i industrielle prosesser, for så å selge det som alternative råvarer til det globale markedet. Vi har en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft, og skal akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulærøkonomi.

Ambisiøse mål, men et tankesett hele selskapet og våre ansatte stiller seg bak. Selv med selskapets nasjonale og globale forpliktelser, vet vi at jobben starter i lokalmiljøet. Det er viktig for Norsk Gjenvinning å bidra til at vi klarer å holde Bergens vakre kystlinje ren!

Les gjerne mer om Norsk Gjenvinning på våre nettsider www.ngn.no eller følg oss på facebook for flere nyheter.

Plastpatruljen vil redde kysten

Våre flinke frivillige på redningsskøytene ferdes langs kysten hver eneste dag, og ser det flotte dyrelivet som befinner seg der på nært hold. Dessverre er det slik at plast utgjør 70-80% av all søppel som befinner seg i naturen, og 8 tonn plast ender i havet hvert år. Her har plasten en levetid på opptil flere hundre år, og kan ta opptil 16 generasjoner før den er helt brutt ned. Dette går utover alt fra små plankton til store hvaler, som er viktige vesen for et godt økosystem i havet. Mye av plasten synker til bunns, noe som gjør den vanskelig å fjerne. Enda vanskeligere blir det når den blir brutt ned til små biter. Derfor er det viktig å ta grep nå!

Plastpatruljen er tiltak for å bedre Bergens vakre kystlinje, og få den fri for plastikk og avfall. Jo flere som bidrar til å plukke og samle opp plast fra havet, jo fortere kan vi redde kysten vår!

Bildet viser en redningsskøyte langs kysten i Bergen
Hjelp oss med å bevare den flotte kysten i Bergen!

Meningsfult arbeid

For oss i Redningsselskapet betyr det mye å spre ordet om viktigheten til å fjerne søppel både langs, og i kysten. Vi vil bevare det flotte dyrelivet og vakre naturen vi har i dag. Et av våre formål er nemlig å berge verdier, og grunnet våre redningsaksjoner mot forliste fartøy, skåner vi miljøet for oljeutslipp og plastavfall for mange millioner i året. Vi vil bidra der vi kan ellers, og plastpatruljen er et supert tiltak for å få flere med på en nasjonal ryddeaksjon. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å tenke miljø – ikke kast plast og avfall i naturen, og vær flink til å sortere avfallet ditt. Sammen gjør vi kysten bedre!

Spørsmål?

Ta kontakt.