Hopp til innhold

Grunnutdanning i Redningsselskapet

Redningsselskapet har visjon om at «Ingen skal drukne». Et sentralt steg for å nå denne visjonen er vårt profesjonaliserte utdanningsløp for å bli maritim redningsmann- eller kvinne på vårt kompetansesenter RS Noatun i Horten. 

Hva inngår i grunnutdanningen?

Å være maritim redningsmann- og kvinne på en redningsskøyte byr på annerledes dager, med alt fra krevende oppdrag til tid i beredskap, øvelser med eget fartøy og besetning og andre nødetater til forebyggende aktivitet i lokalmiljøet og sosial og fysisk aktivitet.

For å få nødvendig kompetanse og trygghet for å kunne jobbe på våre redningsskøyter skal alle våre nyansatte igjennom en fire ukers intensiv grunnutdanning i september. Opplæringsprogrammet gir deg en fantastisk mulighet til å lære om Redningsselskapet og våre verdier, kultur og samfunnsoppdrag, samtidig som du blir god kjent med dine nye kollegaer.

+ Grunnutdanningen inneholder blant annet:

Ansatte som ikke har hurtigbåtkurs vil få dette i forkant av grunnkurset

Møt noen av våre ansatte:

Hvilken kompetanse må jeg ha?

Redningsselskapet stiller krav om enten dekksoffiser (minimum dekksoffiser klasse 3) eller maskinoffiser (minimum M2 3000KW).

Det er ønskelig med erfaring fra en av følgende kategorier: hurtigbåt, lasteskip over 15 meter, fiskefartøy, Kystvakten, andre militære fartøy eller offshore.

Hvordan rekrutteres jeg til Grunnutdanningen?

Rekrutteringsprosessen til Grunnutdanningen og deretter inneholder flere steg.

Innledende runder

Først gjøres en sortering av kandidatene basert på vedlagt CV og papirer. Det er derfor viktig at ALLE relevante papirer på sertifikater, kurs og lignende legges med som vedlegg i søknaden for at du skal bli vurdert på rett grunnlag.

I tillegg skal det med søknaden legges ved en attest på beståtte fysiske krav. Kravene beskrives lenger ned på siden. Leverer du ikke denne attesten vil du ikke bli vurdert som søker.

Når CV, papirer og fysisk attest er gjennomgått blir de aktuelle kandidatene kontaktet for et 15 minutter langt speedintervju på telefon. Disse kandidatene vil også få tilsendt en personlighets og evnetest som skal besvares fortløpende.

Kandidatene som står igjen som aktuelle etter disse innledende rundene vil bli invitert ned på en seleksjonsdag i våre lokaler på Noatun.

Seleksjonsdag

Seleksjonsdagen består av en hel dag med arbeidsrelevante øvelser, samt et lenger dybdeintervju, med fokus på oppgaveløsning, samarbeid i team og mestring. Her får du også møte de andre søkerne som potensielt er dine nye kolleger.

De kandidatene som etter seleksjonsdagen står igjen som aktuelle vil få et jobbtilbud i Redningsselskapet og delta på Grunnkurs ca tre måneder senere som oppstarten på sin karriere hos oss.

Se video fra fjoråret:

Fysiske krav og personlige egenskaper

Du som søker må før seleksjonsdagen dokumentere at 3000 meter løping og minimum en av øvelsene i tabellen er gjennomført og bestått. Dokumentasjon på gjennomført øvelse i henhold til krav må være vitneerklæring, treningssenter eller lignende. Attesten skal som tidligere nevnt legges ved søknaden som et vedlegg. Kravene er like for alle søkere.

Vi gjør oppmerksom på at kun søkere som har sendt inn attest vil bli vurdert.

ØvelseMinimumskravGjennomføring
Løping 3000m15:00Gjennomføres fortrinnsvis på bane eller vei. Dersom man må bruke tredemølle skal man benytte 1 % stigning.
Kroppsheving i bom6 Gjennomføres med overtak
Armheving15Strak kropp. Hendene i skulderbredde.
Planke45 sekunderStrak kropp.

NB! Det anbefales at det i tillegg øves på 400m svømming i basseng, svømming under vann og å trå vann med hendene over hodet. Dette er elementer som søker vil bli testet på under seleksjonsdagen.

Kandidatene må påregne å bli testet i en eller flere av øvelsene i tabellen på seleksjonsdagen.

Foruten god helse og god fysisk form, må du som maritim redningsmann eller -kvinne ha gode samarbeidsevner og være i stand til å jobbe selvstendig. Du må ha evne til problemløsning og improvisasjon, du må kunne løse oppdrag om bord og i vann, og du må ha gode sosiale egenskaper.

På noen fartøy bor mannskapene om bord og dette stiller store krav til omgjengelighet og hvordan en person tilpasser seg miljøet.

Følgende vektlegges:

  • Fysisk skikkethet
  • Psykisk robusthet og evne til å håndtere følelsesmessige påkjenninger
  • Motivasjon for stillingen og jobb i Redningsselskapet
  • Samarbeidsevne og omgjengelighet
  • Evnen til å fungere i et sjøoperativt miljø
  • Evne til å ivareta sikkerhet for besetning, passasjerer og pasienter
  • Evne til problemløsning og improvisasjon under press
  • Sjøsyke (i form av at det ikke er så alvorlig at det vil være til hinder for arbeidet om bord)
  • Generell god vannfølelse og svømmeferdigheter            
Møt Tiril som er styrmann og redningskvinne i RS.

I RS tilbyr vi en jobb som betyr noe – for deg og for andre

Dette høres ut som noe for meg,
hvordan går jeg frem?

Vi er i gang med å planlegge neste seleksjonsdag. Når datoer er fastsatt vil det komme mer informasjon om hvordan du søker og søknadsfrist her.