Hopp til innhold

Grunnutdanning i Redningsselskapet

Redningsselskapet har visjon om at «Ingen skal drukne». Et sentralt steg for å nå denne visjonen er vårt profesjonaliserte utdanningsløp for å bli maritim redningsmann- eller kvinne på vårt kompetansesenter RS Noatun i Horten. 

Hva inngår i grunnutdanningen?

Å være maritim redningsmann- og kvinne på en redningsskøyte byr på annerledes dager, med alt fra krevende oppdrag til tid i beredskap, øvelser med eget fartøy og besetning og andre nødetater til forebyggende aktivitet i lokalmiljøet og sosial og fysisk aktivitet.

For å få nødvendig kompetanse og trygghet for å kunne jobbe på våre redningsskøyter skal alle våre nyansatte igjennom en fire ukers intensiv grunnutdanning på høsten. Opplæringsprogrammet gir deg en fantastisk mulighet til å lære om Redningsselskapet og våre verdier, kultur og samfunnsoppdrag, samtidig som du blir god kjent med dine nye kollegaer.

+ Grunnutdanningen inneholder blant annet:

Møt noen av våre ansatte:

Hvilken kompetanse må jeg ha?

Redningsselskapet stiller krav om enten dekksoffiser (minimum dekksoffiser klasse 3) eller maskinoffiser (minimum M2 3000KW).

Det er ønskelig med erfaring fra en av følgende kategorier: hurtigbåt, lasteskip over 15 meter, fiskefartøy, Kystvakten, andre militære fartøy eller offshore.

Maskinsjef Kim Gøran Holtekåsa

Hvordan foregår rekrutteringsprosessen i Redningsselskapet?

Rekrutteringsprosessen til RS og grunnutdanningen inneholder flere steg.

Innledende runder

Først gjøres en sortering av kandidatene basert på vedlagt CV og papirer. Det er derfor viktig at ALLE relevante papirer på sertifikater, kurs og lignende legges med som vedlegg i søknaden for at du skal bli vurdert på rett grunnlag.

Når CV, sertifikater og søknad er gjennomgått blir de aktuelle kandidatene kontaktet for et 20 minutter langt speedintervju på telefon.

Kandidatene som står igjen som aktuelle etter disse innledende rundene vil bli invitert ned på en seleksjonsdag i våre lokaler på Noatun. Kandidatene vil få tilsendt en personlighets- og evnetest som skal besvares før seleksjonsdagen.

Grunnkurs på RS Noatun. Elever som jobber i vannet.

Seleksjonsdag

Seleksjonsdagen består av en hel dag med arbeidsrelevante øvelser som vil foregå i basseng og på land. Det vil være fokus på oppgaveløsning, samarbeid i team og mestring.

Det vil også gjennomføres et intervju av kandidatene. På seleksjonsdagen vil du få møte de andre søkerne som potensielt kan bli dine nye kolleger.

I år er det to datoer for seleksjonsdag:

Uke 45: 9 november

Uke 48: 28 november

Du trenger kun å møte opp på en av datoene. Det er en fordel at du er i god fysisk form til seleksjonsdagen.

Hospitering

Kandidater som kommer videre fra seleksjonsdag vil bli invitert til fire dagers hospitering om bord på en av redningsskøytene. Her får du mulighet til å møte mannskapet og erfare litt av hva en hverdag om bord i RS kan innebære.

Ansettelse

Aktuelle kandidater vil få et jobbtilbud i Redningsselskapet. Alle nyansatte vil delta på grunnkurset i løpet av april/mai 2024.

Grunnkurs - elever på rescuerunner vannscooter.

Se video fra fjorårets grunnkurs:

Personlig egenskaper

Foruten god helse og god fysisk form, må du som maritim redningsmann eller -kvinne ha gode samarbeidsevner og være i stand til å jobbe selvstendig. Du må ha evne til problemløsning og improvisasjon, du må kunne løse oppdrag om bord og i vann, og du må ha gode sosiale egenskaper.

På noen fartøy bor mannskapene om bord og dette stiller store krav til omgjengelighet og hvordan en person tilpasser seg miljøet.

Følgende vektlegges:

  • Fysisk skikkethet
  • Psykisk robusthet og evne til å håndtere følelsesmessige påkjenninger
  • Motivasjon for stillingen og jobb i Redningsselskapet
  • Samarbeidsevne og omgjengelighet
  • Evnen til å fungere i et sjøoperativt miljø
  • Evne til å ivareta sikkerhet for besetning, passasjerer og pasienter
  • Evne til problemløsning og improvisasjon under press
  • Sjøsyke (i form av at det ikke er så alvorlig at det vil være til hinder for arbeidet om bord)
  • Generell god vannfølelse og svømmeferdigheter            
Møt Tiril som er styrmann og redningskvinne i RS.

I RS tilbyr vi en jobb som betyr noe – for deg og for andre

Har du allerede levert åpen søknad hos oss oppfordrer vi deg til å søke på nytt gjennom søknadslenken i stillingsannonsen.