Hopp til innhold

Personvern

Vi i Redningsselskapet verner om dine personopplysninger og vil behandle dem i tråd med de nye personvernreglene og dine samtykker.

PERSONVERNERKLÆRING FOR MEDLEMMER I REDNINGSSELSKAPET OG FOR ANDRE BEHANDLINGER REDNINGSSELSKAPET FORETAR 

 1. INNLEDNING  

Redningsselskapet og Redningsselskapets datterselskap RS Sjøredningsskolen, RS Noatun AS, Securmark Scandinavia AS og Langgrunnveien AS (heretter «Redningsselskapet«) respekterer og ivaretar personvernet til våre medlemmer, jobbsøkere, registrerte i Småbåtregisteret, kontakter, kunder, kursdeltagere og givere.  

Når, hvordan og hvorfor Redningsselskapet behandler personopplysninger om medlemmene våre, våre jobbsøkere, registrerte i Småbåtregisteret, kontakter, kunder, kursdeltagere og givere fremgår av denne personvernerklæringen.  

 1. HVEM ER VI? KONTAKTINFORMASJON  

Behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger er Redningsselskapet.  

Kontaktinformasjonen vår er:  

Redningsselskapet 

organisasjonsnummer 954 360709 

Postboks 3, 3199 Borre

Vis e-post 

Kontaktinformasjonen til vårt personvernombud er:  

Adelin Navratil Lihaug 

epost: ali@rs.no 

telefon: 480 46 236 

Ved interesse for eller benyttelse av Redningsselskapets undervisningstilbud, er RS Sjøredningsskolen AS behandlingsansvarlig. RS Sjøredningsskolen AS kan kontaktes ved å henvende deg til Redningsselskapet gjennom kontaktinformasjonen angitt i dette punkt 2.  

Spørsmål eller ønske om å utøve noen rettigheter forbundet med Redningsselskapets behandling av personopplysninger, kan rettes til: Vis e-post

 1. HVA VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL 
 1. Generelt  

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner.  Redningsselskapet vil bare behandle personopplysninger dersom det som anses som nødvendig for de formål som er nevnt nedenfor, og dersom vi har rettslig grunnlag for behandlingen.  

Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysninger, hvilke formål og hvilket behandlingsgrunnlag Redningsselskapet bruker for behandlingen av personopplysninger om våre medlemmer, jobbsøkere, registrerte i Småbåtregisteret, kontakter, kunder, kursdeltagere og givere: 

 1. Særlig for våre jobbsøkere  

Redningsselskapet behandler personopplysninger om personer som søker jobb, verv eller som har uttrykt interesse i en ansettelse hos oss, eller personer vi av andre grunner vurderer å rekruttere. 

Så langt det lar seg gjøre, unngår Redningsselskapet å behandle særlige kategorier av personopplysninger om jobbsøkere. I spesielle tilfeller, for eksempel ved at jobbsøkere frivillig gir oss informasjon om religion, medlemskap i fagforeninger eller om politiske verv, eller hvor det er nødvendig i sammenheng med stillingen jobbsøkeren vurderes for (f.eks. helseattester for dykkere). I helt spesielle tilfeller vil vi kunne be om en medisinsk undersøkelse. Ved behandlingen av denne type opplysninger vil vi alltid innhente samtykke.  

Som utgangspunkt innhenter vi ikke opplysninger om straffbare forhold og lovbrudd, men i den grad det er tillatt etter lov kan vandelsattest bli innhentet fra politiet.  

Opplysningene vi behandler om jobbsøkere, vil først og fremst bli gitt til Redningsselskapet av jobbsøkeren, for eksempel gjennom jobbsøknaden eller intervjuer. I enkelte tilfeller kan Redningsselskapet innhente personopplysninger om en arbeidssøker fra andre kilder, som for eksempel referanser, tidligere arbeidsgivere og kolleger, offentlige myndigheter, skoler, allment tilgjengelige informasjonskilder som internett og sosiale medier. Redningsselskapet innhenter ikke opplysninger fra lukkede profiler på sosiale medier. 

Nedenfor følger en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler om jobbsøkere, og informasjon om formålet og behandlingsgrunnlaget:  

 1. Særlig for de som har støttet oss med en gave 

Redningsselskapet behandler personopplysninger om personer som har støttet oss med gaver, donasjoner eller på andre måter. Hvis giver ønsker å være anonym, må Redningsselskapet informeres om dette. Gaven vil i slike tilfeller ikke rapporteres til skattemyndighetene.  

Personopplysningene vi behandler om givere vil hovedsakelig være personopplysningene giver gir til oss i sammenheng med gaven, donasjonen eller støtten. Dersom vi ikke har fått personnummeret direkte fra giveren, vil vi kunne innhente dette fra leverandører av slik informasjon i henhold til særskilt tillatelse for dette gitt i medhold av folkeregisterloven. 

Vi behandler ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger om våre givere. Nedenfor følger en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler om våre givere, og informasjon om formålet og behandlingsgrunnlaget:  

 1. Særlig for deg som har registrert båt i Småbåtregisteret 

Redningsselskapet behandler personopplysninger om personer som er registrert i Småbåtregisteret. 

Opplysningene vi behandler om eiere av objekter, herunder blant annet båter, motorer og vannscootere, som er registrert i Småbåtregisteret, vil først og fremst bli gitt til Redningsselskapet av eieren, for eksempel gjennom registrering. Vi kan også motta opplysningene fra båtforeninger hvor eiere er medlem, eller fra kjøper eller selger av et objekt. Opplysninger om objektet som sådan kan også innhentes fra andre kilder, herunder fra forsikringsselskaper og politiet. 

Vi behandler ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger i forbindelse med Småbåtregisteret. Nedenfor følger en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler om registrerte i Småbåtregisteret, og informasjon om formålet og behandlingsgrunnlaget:  

 1. Særlig for deg som har tjenester levert av Securmark Scandinavia AS 

Redningsselskapet behandler personopplysninger om personer som kjøper tjenester levert av Securmark Scandinavia AS. Securmark Scandinavia AS eies av Redningsselskapet og tilbyr tjenestene tyverimerking og egenandelsforsikringen Securmark Premium. 

Registrering i Småbåtregisteret inngår i avtaleforholdet i forbindelse med kjøp av tyverimerking fra Securmark Scandinavia AS.  

Kjøp av tyverimerking og registrering i Småbåtregisteret er et vilkår for å kunne kjøpe egenandelsforsikringen Securmark Premium. I forbindelse med egenandelsforsikringen Securmark Premium vil vi behandle informasjon om forsikrede. Opplysningene som behandles vil først og fremst bli gitt av kunden selv, for eksempel gjennom kjøp og registrering. Opplysninger om gjenstanden som er registrert kan også innhentes fra andre kilder dersom det foreligger rettslig grunnlag, herunder fra forsikringsselskaper og politiet.  

Vi behandler ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger i forbindelse med formidling av egenandelsforsikringen Securmark Premium. Nedenfor følger en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles, og informasjon om formålet og behandlingsgrunnlaget:   

 1. Særlig for deg som er bruker av teknologiplattformen RS Sjøliv 

Redningsselskapet behandler personopplysninger om personer som registrerer seg som brukere av teknologiplattformen RS Sjøliv, som er tilgjengelig på nett og som en applikasjon. 

Kilden til opplysningene vi har om våre brukere vil normalt være brukeren selv, for eksempel ved registrering på nettet eller ved personlig kontakt, enten når brukerprofil opprettes eller senere. Kilden til opplysninger kan også være data som genereres gjennom aktivitet i forbindelse med bruk av RS Sjøliv, for eksempel ved kjøp og kommunikasjon. 

Vi behandler i utgangspunktet ikke særlige kategorier av personopplysninger om brukere av RS Sjøliv. Nedenfor følger en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler om våre brukere, samt informasjon om formålet og behandlingsgrunnlaget:  

7. Særlig for deg som er kunde eller kursdeltager hos oss 

Redningsselskapet behandler personopplysninger om personer som kjøper produkter i vår nettbutikk, personer som benytter seg av våre undervisningstilbud eller som viser interesse for våre produkter og tjenester (for eksempel ved å henvende seg til oss med spørsmål om våre tjenester og produkter).  

Kilden til opplysningene vi har om våre kunder og kursdeltagere vil normalt være kunden og kursdeltageren selv, for eksempel ved registrering på nettet eller ved personlig kontakt, enten når kundeforholdet etableres eller senere. Kilden til opplysninger kan også være data som genereres gjennom aktivitet i forbindelse med kundeforholdet, for eksempel ved kjøp og kommuniserer med oss. I visse tilfeller kan vi suppleres disse opplysninger med informasjon fra eksterne kilder, for eksempel i forbindelse med kredittsjekker og innhenting av supplerende informasjon fra internett. Vi kan også innhente lister over – eller informasjon om potensielle kunder og kursdeltagere fra aktører i markedet som tilbyr dette. 

Vi behandler i utgangspunktet ikke særlige kategorier av personopplysninger om våre kunder. Nedenfor følger en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler om våre kunder og kursdeltagere, samt informasjon om formålet og behandlingsgrunnlaget:  

 1. Særlig for våre kontakter  

Redningsselskapet behandler personopplysninger til kontaktpersoner hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.  

Personopplysninger om våre kontakter mottar vi som oftest fra kontaktene selv, eller fra de selskapene/organisasjonene mv. vedkommende opptrer på vegne av. Personopplysninger om kontakter kan også genereres gjennom kontaktpersonenes aktivitet, herunder i forbindelse med kjøp, salg eller levering til/fra Redningsselskapet, eller annen kommunikasjon mellom kontakten og Redningsselskapet. I noen tilfeller kan vi supplere opplysninger med informasjon fra eksterne kilder, for eksempel i forbindelse med kredittsjekker, due diligence og innhenting av tilleggsinformasjon fra internett. 

Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger om våre kontakter. 

Nedenfor følger en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler om våre kontakter og kontaktpersoner, samt formålet og behandlingsgrunnlaget:  

 1. Særlig for våre medlemmer   

Redningsselskapet behandler personopplysninger om våre medlemmer og personer som viser interesse for våre medlemskap (for eksempel ved å henvende seg til oss med spørsmål om våre medlemskap).  

Kilden til opplysningene vil normalt være medlemmet selv i forbindelse med medlemsregistrering på nettet eller annen måte. Vi kan supplere eller endre disse opplysningene med informasjon fra eksterne kilder for å bedre datakvaliteten. 

Vi behandler ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger om våre medlemmer. 

Nedenfor følger en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler om våre medlemmer, samt informasjon om formålet og behandlingsgrunnlaget:  

 1. HVEM FÅR TILGANG TIL OPPLYSNINGENE?  

Redningsselskapet har begrenset tilgangen til personopplysningene om sine medlemmer, jobbsøkere, kontakter, kunder og kursdeltagere og registrerte i Småbåtregisteret til de personer i organisasjonen som har «tjenstlig» behov for slik tilgang ut fra de formål som personopplysningene behandles for.  

Redningsselskapet kan også i særskilte tilfeller der driften av virksomheten gjør det nødvendig dele opplysningene med databehandlere, leverandører og samarbeidspartnere, herunder også rådgivere, konsulenter, advokater og revisorer. Opplysningene kan også deles med politi og andre myndigheter dersom Redningsselskapet skulle få pålegg om dette. 

Redningsselskapet er opptatt av at medlemmer, registrerte i Småbåtregisteret, kontakter, kunder, kursdeltagere og givere mottar relevante og nyttige tilbud, også i andres digitale flater. I den forbindelse vil vi kunne dele epostadresser, telefonnummer, navn og IP-adresser med andre aktører som eksempelvis Meta, Snapchat, Schibsted og lignende. Vi vil da ha en særskilt avtale som begrenser hvordan personopplysninger kan benyttes, og behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Nedenfor følger nærmere informasjon om hvem som får tilgang til personopplysningene vi behandler. 

 1. For våre jobbsøkere  

Tilgangen til personopplysninger om våre jobbsøkere er i utgangspunktet begrenset til de som på vegne av Redningsselskapet er involvert i ansettelsesprosessen. Dersom opplysningene ikke er knyttet til en bestemt ansettelsesprosess, vil behandlingen av personopplysningene begrenses til avdeling mennesker og kultur. I spesielle tilfeller kan vår IT-avdeling og juridiske avdeling, og eksterne ressurser som våre databehandlere og rekrutteringsbyråer få tilgang til personopplysningene. Ved forespørsel kan opplysningene deles med relevante myndighetsorganer. 

 1. For våre givere  

Informasjon om gaver, donasjoner og givere vil rapporteres inn til skattemyndighetene i henhold til gjeldende lovgivning, med mindre Redningsselskapet blir bedt om å ikke gjøre dette.  

 1. For personer som er registrert i Småbåtregisteret 

Hovedredningssentralene, politiet og andre nødetater, Havnevesenet, skattemyndighetene, tollvesenet og forsikringsselskaper har døgnkontinuerlig tilgang til Småbåtregisteret, herunder de personopplysningene som er registrert der. 

Opplysninger om eierskap av båter som er registrert i Småbåtregisteret være tilgjengelige for allmenheten blant annet gjennom Redningsselskapets nettsider og SMS-basert søketjenester.  

Redningsselskapet gir også særskilt tilgang til Småbåtregisteret etter nærmere avtale med blant annet Havforskningsinstituttet, båthavner, båtforeninger, båtforhandlere, markedsplasser for salg av båt (for eksempel Finn.no), utenlandske registre over stjålne båter, forvaltere av årsgebyrer for båter og andre som har rimelig behov for dette i sin virksomhet. Redningsselskapets historiske arkiv over medlemmer er lukket og vil kun åpnes for personer som etter konkret vurdering i det enkelte tilfellet har særskilt behov for tilgang, slik som for eksempel forskere og historikere. 

 1. For våre kunder og kursdeltagere  

I den grad det foreligger rettslig grunnlag for dette, vil opplysningene i rimelig utstrekning også kunne deles med andre kommersielle aktører som ønsker å kontakte kundene våre for å sende informasjon om produkter og tilbud som antas å være av interesse for våre kunder. 

 1. For våre medlemmer  

Redningsselskapet samarbeider med enkelte kommersielle aktører som støtter Redningsselskapet finansielt, og som tilbyr rabatter og andre gunstige medlemstilbud til våre medlemmer. Vi kan overføre enkelte opplysninger om våre medlemmer til slike samarbeidspartnere, slik at disse har muligheten til å henvende seg til våre medlemmer med tilbud og markedsføringsinformasjon. Dette gjør vi fordi det gir våre medlemmer muligheten til å motta gode tilbud de ellers ikke ville fått, og fordi det bidrar til å finansiere vår virksomhet i samsvar med det overordnete formålet for vår virksomhet. Vi vil i enkelte tilfeller også kunne motta opplysninger fra slike samarbeidspartnere om våre medlemmers aktiviteter hos samarbeidspartneren. Ved forespørsel vil vi gi ut en liste over våre samarbeidspartnere. 

 1. OVERFØRING TIL UTLANDET OG BRUK AV DATABEHANDLERE  

I enkelte tilfeller vil Redningsselskapet kunne benytte leverandører eller samarbeidspartnere som er lokalisert i land utenfor EU/EØS. Dette kan f.eks. skyldes at deler av IT-driften eller back-up kopieringen av data kan være utkontrahert (outsourcet) til en ekstern leverandør utenfor EU/EØS, eller for markedsføringsformål.  

Enhver bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet vil skje i samsvar med gjeldende lovkrav og våre retningslinjer.  

 1. HVOR LENGE OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGENE? 

Redningsselskapet behandler personopplysningene nevnt ovenfor i punkt 3 så lenge det er nødvendig utfra formålet med behandlingen. Deretter vil personopplysningene slettes. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke på «min side» eller ved å kontakte kundesenteret eller vårt personvernombud. Dersom du trekker tilbake et samtykke du har gitt oss, vil vi så raskt som mulig slette personopplysninger som er basert på samtykke. 

Nedenfor følger nærmere informasjon om lagringstid og våre sletterutiner.  

 1. Personopplysninger om våre jobbsøkere 

Når rekrutteringsprosessen er avsluttet, vil Redningsselskapet som hovedregel slette personopplysningene knyttet til de jobbsøkere som ikke har mottatt et jobbtilbud. Dette vil normalt gjøres innen 3 måneder etter at stillingen er besatt, med mindre en søker som ikke fikk tilbud stiller spørsmål eller har innvendinger som tilsier lengre lagring av informasjonen. 

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig og praktisk å lagre personopplysninger fra kandidater som ikke nådde opp i søknadsprosessen, men som anses som interessante for fremtidige ansettelser, eller når selskapet mottar åpne søknader. I slike tilfeller vil selskapet innhente samtykke fra den det gjelder om at vi kan beholde personopplysninger slik at personen kan vurderes opp mot andre aktuelle stillinger. Personopplysningene knyttet til slike kandidater kan lagres i opptil 12 måneder etter at samtykke er innhentet.  

 1. Personopplysninger om våre givere  

Sletting av personopplysninger om våre givere vil normalt finne sted 5 år etter at Redningsselskapet mottok siste gaver, donasjoner eller støtter fra giveren. 

 1. Personopplysningene om våre kontakter 

Redningsselskapet vil normalt slette opplysningene om våre kontakter 5 år etter at det kommersielle samarbeidet med organisasjonen/virksomheten kontaktpersonen arbeider for er opphørt.  

 1. Personopplysninger om personer registrert i Småbåtregisteret 

Opplysningene i småbåtregisteret som sådan antas å ha samfunnsmessig og historisk interesse. Opplysningene i Småbåtregisteret vil derfor ikke slettes, men overføres til et lukket historisk arkiv senest 5 år etter at båten er avregistrert i Småbåtregisteret.  

Eventuelle andre opplysninger om eierne, slik som korrespondanse mellom Redningsselskapet og en båteier, vil slettes når det ikke lenger er behov for opplysningene ut fra formålet. 

 1. Personopplysninger om våre kunder og kursdeltagere 

Redningsselskapet kan bevare alminnelige kundeopplysninger i inntil 6 år etter siste avsluttede leveranse til kunden. Denne oppbevaringen er begrunnet med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser ved forespørsel fra kunden.  

Dersom kundeforholdet generer personopplysninger vi er pliktige til å lagre etter bokføringsloven eller andre lover, vil vi kunne bevare opplysningene så lenge plikten består.  

Informasjon om kursbevis og sertifikater oppbevares uten tidsbegrensing, med mindre du som kunde eller kursdeltager ber oss om å slette dette.  

 1. Personopplysninger om våre medlemmer 

Redningsselskapet vil normalt slette opplysningene om våre medlemmer 5 år etter at medlemskapet i Redningsselskapet er opphørt. 

 1. DINE RETTIGHETER  

Du har flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å utøve disse rettighetene kan du ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen vår i punkt 2. Redningsselskapet vil alltid svare på henvendelser så raskt vi kan, og alltid innen én måned etter vi har mottatt henvendelsen. For å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger, og ikke noen som gir seg ut for å være deg, vil vi be om at du bekrefter din identitet.  

 1. Innsyn i egne personopplysninger 

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger, deriblant hvilke personopplysninger som er registrert om deg, hva personopplysningene dine skal brukes til, hvem vi utleverer dine personopplysninger til og hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine. Du har også rett til informasjon om hvor personopplysningene dine er hentet fra. 

 1. Korrigering og retting av personopplysningene dine  

Du har rett til å be oss om å rette eller supplere dine personopplysninger dersom de er misvisende eller feilaktige.  

 1. Sletting av dine personopplysninger 

I gitte situasjoner kan du be oss om å slette personopplysningene dine. I enkelte tilfeller kan det være et lovgrunnlag for videre behandling, som gjør at vi ikke kan slette dine personopplysninger.  

 1. Begrense behandlingen vår av dine personopplysninger 

I enkelte situasjoner kan du be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel dersom du mener personopplysningene vi behandler er feilaktige, eller dersom du protesterer mot vår behandling.  

 1. Protestere mot vår behandling  

Dersom vi behandler dine personopplysninger om deg som grunnlag i våre tjenester eller på grunn av en interesseavveining, kan du protestere mot vår behandling.  

 1. Dataportabilitet 

I de tilfellene hvor vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke eller avtale kan du be oss om å overføre personopplysningene dine til deg eller en annen leverandør etter ditt ønske.  

 1. KLAGER  

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, eller hvis du mener at vi ikke overholder personvernlovgivningen eller denne personvernerklæringen håper vi at du kontakter oss slik at vi kan oppklare eventuelle feil eller misforståelser. Kontaktinformasjonen vår finner du ovenfor i punkt 2 i denne personvernerklæringen. Du kan også klage til Datatilsynet, se www.datatilsynet.no

9. ADMINISTRASJON AV SAMTYKKER PÅ VÅRE NETTSIDER

Redningsselskapet ønsker å gi ditt innhold og annonser et personlig preg, og gjøre din opplevelse så god som mulig hver gang du besøker våre nettsider. Redningsselskapet ønsker også å kunne levere sosiale mediefunksjoner og analysere trafikken vår. Redningsselskapet har enkelte behandlinger relatert til informasjon om brukere, deres oppførsel og enhetene deres, som er basert på samtykke. Vi administrerer våre samtykker via informasjonskapsler (cookies ) på våre nettsider. Du kan til enhver tid administrere dine samtykker via «Samtykkeinnstillinger», tilgjengelig nederst på nettsiden.

 1. ENDRINGER  

Endringer i vår behandling, våre tjenester og i regelverket kan medføre at vi oppdaterer eller endrer denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne oppdatert informasjon på vår nettside, og ved vesentlige endringer vil vi informere deg om dette gjennom kontaktopplysningene vi har om deg. 

Versjon 5.0. 

Juni 2024