Hopp til innhold

Personvern

Vi i Redningsselskapet verner om dine personopplysninger og vil behandle dem i tråd med de nye personvernreglene og dine samtykker.

Personvernerklæringen handler om hvordan Redningsselskapet samler inn og bruker personopplysninger som vi mottar fra ulike kunder og brukere samt hvordan vi behandler slike opplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner. Under kan du finne kundegruppen du tilhører og lese mer om personvern tilknyttet denne.

Informasjon til deg som er medlem i RS

Informasjon til deg som har støttet oss med en gave

Informasjon til deg som har registrert båt i Småbåtregisteret

Informasjon til deg som har kjøpt kurs gjennom RS