Hopp til innhold

Skolerom

Skolerom.no er et fantastisk nytt læreverktøy for elever fra 4. – 10.klasse. Redningsselskapet har bidratt til flere av artiklene. Gjennom skolerom.no settes sjøvett på timeplanen. Ingen skal drukne!

Skolerom har tekster for grunnleggende lesing og tverrfaglige emner i alle fag. Kompetansemålene fra den nye læreplanen LK20 ligger til grunn for det brede utvalget av tekster – og mestring og leseglede, selvfølgelig!

Gjennom lærerens digitale verktøy får elevene tildelt tekster tilpasset sitt nivå.

Med verktøyet i grunnleggende lesing gjør vi det enkelt for dere:

Fri bruk av tekster

Alle våre tekster og illustrasjoner kan bearbeides av ikke-kommersielle brukere. Dette vil si at både lærere og elever kan jobbe videre med tekster på sitt eget foretrukne digitale produksjonsverktøy.

Stort utvalg av tverrfaglige emner

I den nye læreplanen LK20 vektlegges tverrfaglige emner i generell del. Læremidlet vårt tilbyr et bredt utvalg av tekster innen «Folkehelse og livsmestring», «Demokrati og medborgerskap» og «Bærekraftig utvikling».

Enkelt å tilpasse til den enkelte elev

Tekstutvalget vil være bredt, og alle tekster vil være tilgjengelige på tre ulike nivåer. Dette betyr at læreren kan tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

Lett å lage læringsstier

Alle læringsressurser i løsningen kan settes sammen i egne læringsstier eller rekkefølger. Dette betyr at læreren kan velge tekst, oppgaver, bilder eller video og sette dette sammen i en foretrukket rekkefølge. Læreren kan tildele læringsstien både til hele klassen eller enkelte elever.