Hopp til innhold

RS Trygg i vann

RS Trygg i vann er Redningsselskapets utendørs kurs i selvberging og livredning i vann. Kurset møter de nye kompetansemålene som er satt for skolene på ungdomstrinnet.

Nullvisjon for drukning

I august kom nyheten om at regjeringen vedtar en nullvisjon om ingen omkomne som følge av drukningsulykker. Regjeringen starter også arbeidet med en nasjonal handlingsplan.  

Drukningsforebygging blant barn og unge er avgjørende for å få ned drukningstallene på sikt.  

Redningsselskapet ønsker:  

  • Utendørs opplæring i trygg ferdsel, livredning og selvberging i vann for alle grunnskoleelever 
  • Skreddersydde lavterskeltilbud som alle kommuner kan benytte 
  • Slutt på drukningsulykker som kunne vært unngått gjennom mer kunnskap om vann, ferdigheter i vann og evne til å hjelpe andre (vannkompetanse) 

Hva er RS Trygg i vann?

Tilbakemelding:

Lynghaug skole var i dag på det mest profesjonelle, beste, utrolig lærerike, krydret med mestringsopplevelser, sosialferdighetstrening i massevis, kurs i sandviksbodene i deres regi. Kurset dekket mange kompetansemål i kroppsøving samt flere mål i andre fag. I tillegg gav det inspirasjon til dybdelæring av flere tema. Dette må bli obligatorisk og alle elever på 9 trinn må få oppleve en slik dag. Tusen takk til dere som gjorde dagen til en opplevelse for oss. 

Siv heiberg og Tommy Jetmundsen