Hopp til innhold

Velkommen til Redningsselskapets «Trygg i vann»-kurs

«RS Trygg i vann» er et kurs i selvberging og livredning til sjøs, og er koblet opp mot de nye kompetansemålene som er satt for skolene på ungdomstrinnet. Kurset er et av de store satningsområdene i det forebyggende arbedeidet vårt, mot å nå vår nullvisjon.

Lynghaug skole var i dag på det mest profesjonelle, beste, utrolig lærerike, krydret med mestringsopplevelser, sosialferdighetstrening i massevis, kurs i sandviksbodene i deres regi. Kurset dekket mange kompetansemål i kroppsøving samt flere mål i andre fag. I tillegg gav det inspirasjon til dybdelæring av flere tema. Dette må bli obligatorisk og alle elever på 9 trinn må få oppleve en slik dag. Tusen takk til dere som gjorde dagen til en opplevelse for oss. 

Siv heiberg og Tommy Jetmundsen