Hopp til innhold

Velkommen til Redningsselskapets «Trygg i vann»-kurs

«RS Trygg i vann» kurset er at av de store satningsområdene i det forebyggende arbedeidet mot å nå vår nullvisjon.

Kurset er koblet opp mot de nye kompetansemålene som er satt for skolene på ungdomstrinnet.

Hva er «RS Trygg i vann»?

Kurset “RS Trygg i vann” er et kurs som følger læreplanens kompetansemål. Kurset gjennomføres i perioden september til april – og er delt opp i to deler;

En teoretisk del som blir gjort ved e-kurs på skolen og en praktisk del som Redningsselskapet gjennomfører ved land og i sjø. Alle elever må ha gjennomført og bestått e-læringen for å kunne delta på den praktiske delen av kurset. Skolen vil få tilgang til e-kurset når de melder seg på kurset. 

Hvorfor «RS Trygg i vann»?

Norge er et «vannland». De aller fleste har vann, elv, sjø eller hav i nærområdet. Det gir grunnlag for fine opplevelser og aktiviteter.

Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne – men vår statistikk viser at rundt 90 personer omkommer i drukningsulykker årlig. Det er nesten like mange som i veitrafikken.

17 prosent av de som omkommer er barn og unge under 25 år. For å ferdes trygt på, i og ved vann må vi lære å forutse og unngå uhell, og ha ferdigheter som gjør at vi kan berge både oss selv og hjelpe andre i en drukningssituasjon. RS Trygg i vann-kurset gir deg det.

Trenger du mer informasjon?

Vil du ha mer informasjon om RS Trygg i vann og hvordan din skole eller kommune kan ta del i tilbudet?

Troms og Finnmark, Nordland eller Trøndelag: Ta kontakt med Marie Byberg i RS Region Nord.

Møre og Romsdal, Vestland eller Rogaland: Ta kontakt med Ronny Rosenberg eller Dag Kjetil Tufte i RS Region Vest.

Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo eller Innlandet: Ta kontakt med Vivi Lundgren Schumann i RS Region Sør-øst.

RS Trygg i vann følger samme pensum som Livredningskursene utviklet av NTNUNorges Padleforbund og Redningsselskapet. RS Trygg i vann kvalifiserer derfor elevene til «Introkurs livredning» i våttkortstigen.

Lynghaug skole var i dag på det mest profesjonelle, beste, utrolig lærerike, krydret med mestringsopplevelser, sosialferdighetstrening i massevis, kurs i sandviksbodene i deres regi. Kurset dekket mange kompetansemål i kroppsøving samt flere mål i andre fag. I tillegg gav det inspirasjon til dybdelæring av flere tema. Dette må bli obligatorisk og alle elever på 9 trinn må få oppleve en slik dag. Tusen takk til dere som gjorde dagen til en opplevelse for oss. 

Siv heiberg og Tommy Jetmundsen