Hopp til innhold

Til deg som ønsker å støtte «RS Trygg i vann» kurset

26 000
Elever som har gjennomført
48%
Elever på 9. trinn som har gjennomført i region Vest
Gjennomføringer per sesong
8172
i region Vest

«RS trygg i vann» tar elementer fra maritim sikkerhetsopplæring inn i 9. trinn på ungdomsskolen gjennom et praktisk kurs hvor øvelse i og ved vann står helt sentralt. Redningsselskapet bygger mobile stasjoner, har utviklet et eget undervisningsopplegg og stiller personell for gjennomføring av «RS trygg i vann». Det løftes økonomisk i et samarbeidsprosjekt mellom skoleverket, Redningsselskapet og næringsaktører/organisasjoner med felles målbilder innen sikkerhet. 

For å sikre den videre utvidelsen og skaleringen av prosjektet, ønsker Redningsselskapet svært gjerne et tettere samarbeid med maritime næringsaktører. 

Ta kontakt: