Hopp til innhold

Organisasjon

Lurer du på hvordan Redningsselskapet er organisert? Her finner du informasjon om vår organisering, samt vår fremtidsstrategi «RS 2025».

Organisering

Redningsselskapet er en landsdekkende, humanitær forening, eid av medlemmene og styrt gjennom lokallag og representantskapsmøte som utpeker et sentralstyre.

Ledelse

Den daglige driften av Redningsselskapet ledes av generalsekretæren og ledergruppen.

Se vår nye resolusjon mot drukning

Datterselskaper

RS Sjøredningsskolen i Horten og Securmark er datterselskaper av Redningsselskapet. Småbåtregisteret er en del av Redningsselskapet.

Her finner du oss

Redningsselskapet er delt opp i tre regioner (per april 2021) ; Nord,  Vest og Sør-Øst.

Sentralstyret (2023-2025)

PresidentJonRysst
VisepresidentNils PetterDyvik
SentralstyremedlemBenedicteNielsen
SentralstyremedlemMortenHakstad
SentralstyremedlemPaul Chr. Rieber
 SentralstyremedlemMonika  Hansen 
SentralstyremedlemCamillaHalleraker
Sentralstyremedlem, ansatt rep sjøKnut-EvenRislaa
Sentralstyremedlem, ansatt rep landStåleEikeland
Vararepresentanter:  
1. varaIngrid Ree Glastad
2. varaMortenUrrang
Vara sjøBjørn Vidar Evjen 
Vara landJørn-Arve Pedersen 
  

Representantskapet

Representantskapet er organisasjonens høyeste organ og har som hovedoppgave å velge sentralstyre og fastsette organisasjonens vedtekter.

Representantskapsmøtet avholdes innen 15.  juni annet hvert år. Her møter en representant fra hvert lokallag, en representant fra hvert regionråd, 16 representanter fra 15 brukerorganisasjoner og to ansattrepresentanter.

Her er Redningsselskapets resolusjon fra representantskapet 2023

Brukerorganisasjoner