Hopp til innhold

Organisasjon

Lurer du på hvordan Redningsselskapet er organisert? Her finner du informasjon om vår organisering, samt vår fremtidsstrategi «RS 2025».

Organisering

Redningsselskapet er en landsdekkende, humanitær forening, eid av medlemmene og styrt gjennom lokallag og representantskapsmøte som utpeker et sentralstyre.


Ledelse

Den daglige driften av Redningsselskapet ledes av generalsekretæren og ledergruppen.

Les hele vår strategi her.

Se vår nye resolusjon mot drukning

Datterselskaper

RS Sjøredningsskolen i Horten og Securmark er datterselskaper av Redningsselskapet. Småbåtregisteret er en del av Redningsselskapet.


Her finner du oss

Redningsselskapet er delt opp i tre regioner (per april 2021) ; Nord,  Vest og Sør-Øst.

REGION NORD
(Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag)


REGION VEST
(Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland)


 REGION SØR-ØST
(Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo, Innlandet)

Sentralstyret

PresidentJonRysst
VisepresidentSirenSundby
SentralstyremedlemNils PetterDyvik
SentralstyremedlemSimoneMøkster
SentralstyremedlemPerHindenes
   
SentralstyremedlemCamillaHalleraker
Sentralstyremedlem, distriktPer-ØrnulfDæhlie
Sentralstyremedlem, ansatt rep landStåleEikeland
Sentralstyremedlem, ansatt rep sjøBjørn VidarEvjen
Vararepresentanter:  
1. varaFannyOlsen
2. varaMortenHaakstad
   
  
  

Representantskapet

Representantskapet er organisasjonens høyeste organ og har som hovedoppgave å velge sentralstyre og fastsette organisasjonens vedtekter.

Representantskapsmøtet avholdes innen 15.  juni annet hvert år. Her møter en representant fra hvert lokallag, en representant fra hvert regionråd, 16 representanter fra 15 brukerorganisasjoner og to ansattrepresentanter.

Brukerorganisasjoner

Sentralstyret

Redningsselskapets sentralstyre:
F.v. Jon Rysst, Simone Møkster, Per-Ørnulf Dæhli, Siren Sundby, Bjørn Vidar Evjen (ansattrep. sjø), Camilla Halleraker, Ståle Eikeland (ansattrep. land) og Per Hindenes. Nils Petter Dyvik var ikke til stede da bildet ble tatt.