Hopp til innhold

Varsling

Varsling er positivt 

Redningsselskapet ønsker en organisasjonskultur basert på åpenhet, der eventuelle kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses.  

I Redningsselskapet jobber vi hardt hver dag for å forsøke å unngå kritikkverdige forhold i virksomheten vår. Hvis du likevel oppdager kritikkverdige forhold, ønsker vi selvsagt å gjøre noe med dem. Varsling om kritikkverdige forhold kan dermed bidra til å utvikle Redningsselskapet positivt. 

Redningsselskapet håndterer mottatte varsler i tråd med «Redningsselskapets rutiner for varsling». 

Hvordan varsler du? 

Du bør varsle skriftlig enten per e-post eller brev, men du kan også varsle muntlig. For å sikre god saksbehandling oppfordrer vi deg til skriftlig varsling. 

Redningsselskapet har opprettet en varslingskanal (Vis e-post), som også kan benyttes av eksterne for varsling om mulig kritikkverdige forhold i Redningsselskapet. Varslingskanalen administreres av stabssjefen. Dersom varselet gjelder stabssjefen, skal varselet sendes til generalsekretæren. Dersom varselet gjelder generalsekretæren, skal varselet sendes til presidenten. 

Du står videre fritt til å varsle eksternt til offentlige tilsynsmyndigheter som Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Økokrim, Konkurransetilsynet mv.  

Du kan også varsle eksternt til media eller offentligheten, dersom  

Innholdet i varselet 

I varselet bør du nevne: 

Du må ha rimelig grunn til å tro at forholdene du varsler om, er riktige. Du må ikke framsette bevisst uriktige eller ubegrunnede påstander.