Hopp til innhold

Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge. Drukningsstatistikken gir mer kunnskap om fatale drukningsulykker, og skal bidra til treffsikre og mer målrettede forebyggende tiltak.

Rapporten over viser månedsstatistikk og utviklingen fra 2017 – så langt i 2023. Fra 2022 er ulykker med norske statsborgere i utlandet inkludert – se egen fane. Trykk på pilen i høyre hjørne nederst for å få opp drukningsstatistikken i fullformat. Statistikken har fem faner som du kan trykke på og velge enkelt-variabler: Statistikk pr måned, Utvikling over tid, Kommuner, Utlandet samt Drukning og veitrafikk. 

37 personer druknet i sommer

Ti personer omkom i drukningsulykker i august. Dermed har 37 personer druknet i Norge i sommer, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

– Hver eneste sommer mister mellom 30 og 40 personer livet i drukningsulykker i Norge. Det viser viktigheten av Regjeringens beslutning om å etablere er nullvisjon for alle typer drukningsulykker, og at det haster med å få på plass en nasjonal handlingsplan for dette – bokstavelig talt – livsviktige arbeidet, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.  

Fritidsbåt, fall og bading

Elleve personer druknet fra fritidsbåt mellom 1. juni og 31. august. Det inkluderer én ulykke med kite og én kajakkulykke. Alle de omkomne er menn, i alderen 18 til 94 år.

Elleve personer mistet også livet etter å ha falt i vannet fra land i sommer. Sju av disse ulykkene skjedde i elver, blant annet i forbindelse med turgåing og fiske.

Det var ni drukningsulykker under bading i sommer. Av disse var det to barn på fem år, og ett barn på 13 år.

Det har også vært tre dykkerulykker, hvorav to skjedde under fridykking. To personer har omkommet fra yrkesfartøy, og en person omkom under et forsøk på å redde et barn.   

Så langt i år har 64 personer mistet livet i drukningsulykker. Det er like mange som på samme tidspunkt i fjor.

Nullvisjon og handlingsplan

– Det trengs en koordinert og målrettet innsats for å få ned de dystre drukningstallene. Tiden for handling er nå! Vi er glade for at våre folkevalgte har sett behovet for en mer koordinert innsats for å sikre at kystnasjonen Norge ikke mister våre barn, kvinner og menn til drukning, sier Redningsselskapets generalsekretær.

Nærings- og fiskeridepartementet har innkalt Redningsselskapet, Flyte og flere andre organisasjoner til et første innspillsmøte om handlingsplanen allerede 18.september.

– Å skape endring tar tid, derfor må arbeidet med en nasjonal handlingsplan for å forebygge drukning starte i dag. Vi er klare til å bidra med all vår kompetanse og erfaring, sier Herlofson, som er opptatt av at tiltakene blir så målrettede og treffsikre som mulig. 
 

Drukningsulykkene i august

Drukningsulykker i Norge i 2023

Menn
60
Kvinner
4

Drukningsulykkene i 2022

Totalt mistet 89* personer livet i drukningsulykker i Norge i 2022. Det er en økning på 17 prosent fra 2021, da 75 personer omkom, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

(* Statistikken er oppdatert med én hendelse (fall fra land) i 2023, etter nye opplysninger)

I tillegg omkom åtte norske statsborgere i drukningsulykker i utlandet i fjor.

– Drukning skjer fra båt, under bading og etter fall fra land. Ulykkene er dessuten fordelt på sjø, vann, elver og basseng. For å få til en reduksjon trenger vi både en offentlig nullvisjon for alle typer drukningsulykker og en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.

Fritidsbåt: Åtte av ti over 40 år

Drukningsulykker fra fritidsbåt økte med 28 % sammenlignet med året før. Ti av de 32 personene omkom etter å ha falt mellom båt og brygge. Resten av ulykkene skjedde etter fall over bord, kantring og grunnstøting.

Det var drukning fra fritidsbåt i alle landets fylker i 2022. Vestland hadde åtte ulykker med fritidsbåt, mens fem personer omkom i Viken.

To barn under 14 år druknet fra fritidsbåt i fjor. Det er første gang på seks år at barn mistet livet i drukningsulykker fra fritidsbåt. 80 prosent av de som omkom i båtulykker i fjor var eldre enn 40 år.

Fem menn druknet fra yrkesfartøy i 2022, mot to året før. Alle ulykkene skjedde i Nord-Norge. 

Fall fra land- og badeulykker

32 personer omkom etter fall fra land i 2022, noe som er en økning på 33 % fra året før. Ulykkene har blant annet skjedd i forbindelse med uteliv, fiske i elv og uhell under tur. To barn under sju år druknet i fall fra land-ulykker.

Ni menn og en kvinne druknet i forbindelse med bading i fjor. Det er like mange som året før. Vanligvis er barn, ungdom og eldre mest i risikosonen for badeulykker, men i fjor var seks av ti personer i aldersgruppen 26 – 60 år. Ingen barn under 15 år omkom.

Det var også tre drukningsulykker under dykking, tre etter at kjøretøy havnet i vann, to etter fall gjennom is og en ulykke med et lite barn der hendelsesforløpet foreløpig er ukjent.

Overrepresentert: Mann 60 +

42 prosent av de som druknet i fjor var 60 år eller eldre, og ni av ti var menn. Aldersgruppen utgjør en stadig større del av drukningsstatistikken.

– Det kan ha sammenheng med at dagens pensjonister er sprekere og har en mer aktiv livsstil enn generasjonene før. Det kan også være at mange ikke tar hensyn til at ferdigheter og kropp endrer seg med årene. Balanse og reaksjonsevne blir dårligere, og muskelstyrken er ikke den sammen. For at færre skal drukne i Norge, må vi også nå denne aldersgruppen, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. 

Last ned PDF av bildet over her

Åtte nordmenn druknet utenlands

I 2022 registrerte Redningsselskapet også drukningsulykker med norske statsborgere som druknet i forbindelse med ferie eller annet opphold utenlands.

Seks norske statsborgere druknet under bading i utlandet i 2022. Fire av ulykkene fant sted på Gran Canaria – alle med nordmenn over 60 år. Det var også to drukningsulykker fra fritidsbåt, begge på vestkysten av Sverige.

– Jo mer vi vet om hvor og hvordan drukningsulykkene skjer i Norge og med nordmenn i utlandet, jo bedre forebyggende tiltak kan utformes, sier Krangnes.

Totalt druknet altså 97 personer i 2022, fordelt på 89 ulykker i Norge og åtte i utlandet. 

Drukningsulykker i Norge i 2022

Menn
76
Kvinner
12

Kontaktperson spørsmål om drukning


Vinterøya – gratis livredningskurs

Redningsselskapets digitale livredningskurs «Vinterøya» passer for ungdommer, foreldre og andre som vil lære hvordan de kan ferdes trygt rundt is og vann vinterstid.

Gjennom spill, videoer og litt tekst lærer du:

– Hva du gjør om du faller ut i kaldt vann
– Forberedelser, risikovurdering og utstyr for en trygg tur på isen
– Hvordan du berger deg selv om du går gjennom isen
– Hvordan du kan redde andre som har gått gjennom isen

Drukning er ikke som på film

En drukning er ikke som på film, med rop om hjelp, plasking i vannet og veiving med armene. Se filmen og lær hvordan du oppdager at noen er i ferd med å drukne – det kan redde liv.

Slik redder du noen som holder på å drukne

Voksne nordmenn er dårligst på å svømme i Skandinavia

En undersøkelse fra Redningsselskapet (RS) og Norges Svømmeforbund (NSF) i 2021 har sett på nordmenns svømmeferdigheter og risikoforståelse rundt sjø og vann. Les pressemeldingen og se hele undersøkelsen her

I 2021 publiserte RS og NSF også en ny undersøkelse om norske tiåringers svømmeferdigheter.

Drukningsstatistikk 2017 – 2020

Redningsselskapet overtok drukningsstatistikken fra Norsk Folkehjelp fra og med 2017. Under finner du månedsrapporter for perioden 2017 – 2020. De samme tallene samt månedstall og årsoversikt for 2021 og 2022 finner du også i den digitale statistikken øverst på denne siden.

Månedsrapporter 2020

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember (hele 2020)
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2020.

Månedsrapporter 2019

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2019.

Månedsrapporter 2018

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2018.

Månedsrapporter 2017

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2017.
Se også Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag.