Hopp til innhold

Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge. Drukningsstatistikken gir mer kunnskap om fatale drukningsulykker, og skal bidra til treffsikre og mer målrettede forebyggende tiltak.

Rapporten over viser månedsstatistikk og utviklingen fra 2017 – 2023. Fra 2022 er ulykker med norske statsborgere i utlandet inkludert – se egen fane. Trykk på pilen i høyre hjørne nederst for å få opp drukningsstatistikken i fullformat. Statistikken har fem faner som du kan trykke på og velge enkelt-variabler: Statistikk pr måned, Utvikling over tid, Kommuner, Utlandet samt Drukning og veitrafikk. 

Åtte personer druknet i januar

Sju menn og én kvinne omkom i drukningsulykker i januar, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det er det høyeste ulykkestallet i denne måneden på mange år.

I både 2022 og 2023 druknet fire personer i januar. Vi må helt tilbake til 2008, da ni personer omkom, for å finne flere enn seks drukninger i denne vintermåneden.

 – Det har dessverre vært en trist start på året der mange har mistet livet i drukningsulykker. I tillegg har det vært flere hendelser der folk har klart å berge seg selv eller blitt reddet opp av vannet av andre, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Sammensatt ulykkesbilde

Statistisk sett skjer de fleste ulykkene vinterstid fra båt, etter fall fra land og fall gjennom isen. I januar i år er imidlertid ulykkesbildet mer sammensatt når det gjelder hvilke aktiviteter ulykkene skjedde i forbindelse med.

Fire av drukningsulykkene i januar skjedde i Agder. To personer druknet i Nordland, mens det var én drukningsulykke i både Rogaland og Vestland.

Se detaljert drukningsstatistikk i rapporten over.

Egensikkerhet og kaldtvannsvett

Redningsselskapet oppfordrer alle som skal ut i båt, på isen eller ferdes langs sjø og vann til å ta forholdsregler og ivareta egen sikkerhet.
– Skal du for eksempel sjekke båten etter uvær eller snøfall, anbefaler vi å bruke flyteplagg og å være flere sammen. Det er glatt mange steder og lett å skli og falle i sjøen, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Når en person faller i kaldt vann, får kroppen kaldtvannssjokk. Personen vil gispe etter luft og hyperventilere, noe som øker faren for drukning. I Norge er vannet kaldt størsteparten av året, og Redningsselskapet har derfor lansert begrepet «kaldtvannsvett» og råd om hva du bør gjøre hvis du faller i kaldt vann.
– Legg deg bakover og flyt med nese og munn over vann til du får kontroll på pusten. Kaldtvannssjokk går over på rundt ett minutt. Rop eller vink etter hjelp, og prøv å komme deg helt eller delvis opp av vannet om det er mulig, sier Tanja Krangnes.

Les mer på rs.no/kaldtvannsvett

Drukningsulykker i 2024

Menn
7
Kvinner
1

74 menn og fem kvinner druknet i 2023

Tre personer mistet livet i drukningsulykker i desember. I 2023 druknet totalt 79 personer i Norge. 94 prosent av de omkomne var menn, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. 

Tre personer omkom i drukningsulykker i Norge i desember. Totalt druknet 79 mennesker i Norge i 2023. I desember deltok redningsskøyta «Gjert Wilhelmsen» i søket etter en mann som falt over bord fra en fiskebåt utenfor Loppa (bildet). Redningsselskapet/RS «Gjert Wilhelmsen».

I 2023 var antallet drukningsulykker 11 prosent lavere sammenlignet med 2022, da 89 personer druknet. 94 prosent av de som mistet livet i drukningsulykker i fjor var menn. Det er ti prosent over snittet de siste sju årene. Seks av ti var over 40 år.  

– Nedgang er positivt, men 79 liv tapt til drukning er en sterk påminnelse om at drukning er en samfunnsutfordring som må løses. Vi er nødt til å nå spesielt voksne menn for at drukningstallene i Norge skal gå ned, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson.

Tre ulykker i desember

Tre personer mistet livet i drukningsulykker i desember.

Fall fra land og fritidsbåt vanligst

Også i 2023 skjedde de flest drukningsulykkene etter fall fra land og fra fritidsbåt.  

26 personer druknet etter å ha falt fra land, noe som er sju færre enn året før. Ulykkene skjedde blant annet på tur, fra brygger og kaier i forbindelse med uteliv, og under fiske fra land. 42 prosent av de omkomne falt i elver.  

23 personer omkom fra fritidsbåt i 2023. Alle var menn i alderen 19 – 94 år. To kajakk- og to kite-ulykker er inkludert i denne kategorien. I 2022 var det 32 ulykker fra fritidsbåt.   

Det var også fem drukningsulykker fra yrkesfartøy. Fire av ulykkene skjedde fra fiskebåter, mens en person omkom etter å ha falt over bord fra et tankskip.  

Flere badeulykker

13 personer omkom under bading i 2023, mot ti året før. To av ulykkene skjedde i innendørs svømmebasseng. 

Alle de tre ulykkene med barn i fjor skjedde under bading. Bading og fall fra land er de vanligste ulykkestypene i aldersgruppen 0 – 14 år.  

Fem menn omkom i forbindelse med dykking i 2023. En kvinne og fire menn døde etter at kjøretøy havnet i vannet. En kvinne druknet etter å ha falt gjennom isen. To ulykker er registrert som «Annet», deriblant en mann som omkom i et forsøk på å redde eget barn.  

Barn og unge

Tre barn under 14 år og 12 unge mennesker i alderen 15 og 25 år mistet livet i drukningsulykker i fjor.  

– I et land med så mye sjø, vann og elver som Norge trenger vi å lære trygg ferdsel, svømming og livredning fra vi er små. Dette er livreddende læring der skolen har en livsviktig oppgave, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner som Redningsselskapet, sier Herlofson.

Det var drukningsulykker i alle fylker også i fjor.

Ulykker i alle fylker


– Det er viktig å få til en mer samlet og helhetlig nasjonal innsats mot drukningsulykker, og økt bevissthet rundt drukningsforebygging både blant barn og voksne. Det er bra at regjerning kommer med handlingsplan for drukningsforebygging. Men tallene er tydelige og viser at det kreves umiddelbar handling, sier Herlofson.

Fire nordmenn druknet utenlands

Også utenfor landets grenser mistet fire norske statsborgere livet til drukning i 2023. To av ulykkene skjedde i Sverige, der en eldre mann gikk gjennom isen og en mann i 50-årene druknet etter fall fra en brygge. En eldre kvinne omkom i en badeulykke i Israel, og en eldre mann døde under bading i Spania.  

Last ned grafikken som PDF her

Drukningsulykkene i 2022

Totalt mistet 89* personer livet i drukningsulykker i Norge i 2022. Det er en økning på 17 prosent fra 2021, da 75 personer omkom, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

(* Statistikken er oppdatert med én hendelse (fall fra land) i 2023, etter nye opplysninger)

I tillegg omkom åtte norske statsborgere i drukningsulykker i utlandet i fjor.

– Drukning skjer fra båt, under bading og etter fall fra land. Ulykkene er dessuten fordelt på sjø, vann, elver og basseng. For å få til en reduksjon trenger vi både en offentlig nullvisjon for alle typer drukningsulykker og en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.

Fritidsbåt: Åtte av ti over 40 år

Drukningsulykker fra fritidsbåt økte med 28 % sammenlignet med året før. Ti av de 32 personene omkom etter å ha falt mellom båt og brygge. Resten av ulykkene skjedde etter fall over bord, kantring og grunnstøting.

Det var drukning fra fritidsbåt i alle landets fylker i 2022. Vestland hadde åtte ulykker med fritidsbåt, mens fem personer omkom i Viken.

To barn under 14 år druknet fra fritidsbåt i fjor. Det er første gang på seks år at barn mistet livet i drukningsulykker fra fritidsbåt. 80 prosent av de som omkom i båtulykker i fjor var eldre enn 40 år.

Fem menn druknet fra yrkesfartøy i 2022, mot to året før. Alle ulykkene skjedde i Nord-Norge. 

Fall fra land- og badeulykker

32 personer omkom etter fall fra land i 2022, noe som er en økning på 33 % fra året før. Ulykkene har blant annet skjedd i forbindelse med uteliv, fiske i elv og uhell under tur. To barn under sju år druknet i fall fra land-ulykker.

Ni menn og en kvinne druknet i forbindelse med bading i fjor. Det er like mange som året før. Vanligvis er barn, ungdom og eldre mest i risikosonen for badeulykker, men i fjor var seks av ti personer i aldersgruppen 26 – 60 år. Ingen barn under 15 år omkom.

Det var også tre drukningsulykker under dykking, tre etter at kjøretøy havnet i vann, to etter fall gjennom is og en ulykke med et lite barn der hendelsesforløpet foreløpig er ukjent.

Overrepresentert: Mann 60 +

42 prosent av de som druknet i fjor var 60 år eller eldre, og ni av ti var menn. Aldersgruppen utgjør en stadig større del av drukningsstatistikken.

– Det kan ha sammenheng med at dagens pensjonister er sprekere og har en mer aktiv livsstil enn generasjonene før. Det kan også være at mange ikke tar hensyn til at ferdigheter og kropp endrer seg med årene. Balanse og reaksjonsevne blir dårligere, og muskelstyrken er ikke den sammen. For at færre skal drukne i Norge, må vi også nå denne aldersgruppen, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. 

Last ned PDF av bildet over her

Åtte nordmenn druknet utenlands

I 2022 registrerte Redningsselskapet også drukningsulykker med norske statsborgere som druknet i forbindelse med ferie eller annet opphold utenlands.

Seks norske statsborgere druknet under bading i utlandet i 2022. Fire av ulykkene fant sted på Gran Canaria – alle med nordmenn over 60 år. Det var også to drukningsulykker fra fritidsbåt, begge på vestkysten av Sverige.

– Jo mer vi vet om hvor og hvordan drukningsulykkene skjer i Norge og med nordmenn i utlandet, jo bedre forebyggende tiltak kan utformes, sier Krangnes.

Totalt druknet altså 97 personer i 2022, fordelt på 89 ulykker i Norge og åtte i utlandet. 

Kontaktperson spørsmål om drukning


Vinterøya – gratis livredningskurs

Redningsselskapets digitale livredningskurs «Vinterøya» passer for ungdommer, foreldre og andre som vil lære hvordan de kan ferdes trygt rundt is og vann vinterstid.

Gjennom spill, videoer og litt tekst lærer du:

– Hva du gjør om du faller ut i kaldt vann
– Forberedelser, risikovurdering og utstyr for en trygg tur på isen
– Hvordan du berger deg selv om du går gjennom isen
– Hvordan du kan redde andre som har gått gjennom isen

Drukning er ikke som på film

En drukning er ikke som på film, med rop om hjelp, plasking i vannet og veiving med armene. Se filmen og lær hvordan du oppdager at noen er i ferd med å drukne – det kan redde liv.

Slik redder du noen som holder på å drukne

Voksne nordmenn er dårligst på å svømme i Skandinavia

En undersøkelse fra Redningsselskapet (RS) og Norges Svømmeforbund (NSF) i 2021 har sett på nordmenns svømmeferdigheter og risikoforståelse rundt sjø og vann. Les pressemeldingen og se hele undersøkelsen her

I 2021 publiserte RS og NSF også en ny undersøkelse om norske tiåringers svømmeferdigheter.

Drukningsstatistikk 2017 – 2020

Redningsselskapet overtok drukningsstatistikken fra Norsk Folkehjelp fra og med 2017. Under finner du månedsrapporter for perioden 2017 – 2020. De samme tallene samt månedstall og årsoversikt for 2021 og 2022 finner du også i den digitale statistikken øverst på denne siden.

Månedsrapporter 2020

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember (hele 2020)
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2020.

Månedsrapporter 2019

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2019.

Månedsrapporter 2018

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2018.

Månedsrapporter 2017

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2017.
Se også Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag.