Hopp til innhold

Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge. Drukningsstatistikken gir mer kunnskap om fatale drukningsulykker, og skal bidra til treffsikre og mer målrettede forebyggende tiltak.

Over ser du månedsstatistikk pr 31.01.23, og utviklingen fra 2017 – 2022. Fra 2022 er ulykker med norske statsborgere i utlandet inkludert – se egen fane. Trykk på pilen i høyre hjørne nederst for å få opp drukningsstatistikken i fullformat. Statistikken har fem faner som du kan trykke på og velge enkelt-variabler: Statistikk pr måned, Utvikling over tid (se hele 2022 her), Kommuner, Utlandet samt Drukning og veitrafikk. 

Fire personer druknet i januar

Fire personer omkom i drukningsulykker i januar, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

Illustrasjonsbilde: Isredning er en del av vinterberedskapen til Redningsselskapet.
Isredning er en del av vinterberedskapen til Redningsselskapet.

Årets ulykker har skjedd etter fall fra land, fra yrkesfartøy og under dykking. I januar i fjor druknet også fire personer. Da skjedde tre av ulykkene fra båt.

Alle de fire som omkom i drukningsulykker i januar i år var menn.

Vinter i vannet

Statistisk sett skjer de fleste drukningsulykkene vinterstid fra båt, etter fall fra land eller etter fall gjennom isen. Faller du ut i kaldt vann, får kroppen kuldesjokk. Du reagerer med å gipse etter luft og hyperventilere, og det er lett å få panikk og puste inn vann.

– Pass på deg selv og andre rundt sjø, vann og på isen. Om du skulle være uheldig å falle i vannet, er det viktig at du prøver å beholde roen, flyter på ryggen og får kontroll over pusten. Så kan du finne ut hvordan du kan berge deg selv eller få hjelp, sier Tanja Krangnes, som er fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Isen har lagt seg på vannene, og enkelte steder i landet er det også sjøis nå i februar. Redningsselskapet oppfordrer alle som vil ut på isen til å ha friske opp isvett-reglene.

– Kunnskap, redskap og selskap er viktige stikkord. Sjekk alltid isforholdene, og ta med sikkerhetsutstyr som ispigger, kasteline og mobil i vanntett pose. Da kan du både berge deg selv og redde andre om uhellet er ute, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Redningsselskapet anbefaler også at du har et skift med varmt tøy i en sekk. Det oppdrift og sikrer at du får på deg tørre klær.

Se Redningsselskapets råd for de som vil ferdes på isen på rs.no/isvett. Redningsselskapet har også utviklet Vinterøya, som er et gratis digitalt livredningskurs med spill og videoer. 

Drukningsulykker i Norge i 2023

Menn
4
Kvinner

Drukningsulykkene i 2022

Totalt mistet 88 personer livet i drukningsulykker i Norge i 2022. Det er en økning på 17 prosent fra 2021, da 75 personer omkom, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

I tillegg omkom åtte norske statsborgere i drukningsulykker i utlandet i fjor.

– Drukning skjer fra båt, under bading og etter fall fra land. Ulykkene er dessuten fordelt på sjø, vann, elver og basseng. For å få til en reduksjon trenger vi både en offentlig nullvisjon for alle typer drukningsulykker og en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.

Fritidsbåt: Åtte av ti over 40 år

Drukningsulykker fra fritidsbåt økte med 28 % sammenlignet med året før. Ti av de 32 personene omkom etter å ha falt mellom båt og brygge. Resten av ulykkene skjedde etter fall over bord, kantring og grunnstøting.

Det var drukning fra fritidsbåt i alle landets fylker i 2022. Vestland hadde åtte ulykker med fritidsbåt, mens fem personer omkom i Viken.

To barn under 14 år druknet fra fritidsbåt i fjor. Det er første gang på seks år at barn mistet livet i drukningsulykker fra fritidsbåt. 80 prosent av de som omkom i båtulykker i fjor var eldre enn 40 år.

Fem menn druknet fra yrkesfartøy i 2022, mot to året før. Alle ulykkene skjedde i Nord-Norge. 

Fall fra land- og badeulykker

32 personer omkom etter fall fra land i 2022, noe som er en økning på 33 % fra året før. Ulykkene har blant annet skjedd i forbindelse med uteliv, fiske i elv og uhell under tur. To barn under sju år druknet i fall fra land-ulykker.

Ni menn og en kvinne druknet i forbindelse med bading i fjor. Det er like mange som året før. Vanligvis er barn, ungdom og eldre mest i risikosonen for badeulykker, men i fjor var seks av ti personer i aldersgruppen 26 – 60 år. Ingen barn under 15 år omkom.

Det var også tre drukningsulykker under dykking, tre etter at kjøretøy havnet i vann, to etter fall gjennom is og en ulykke med et lite barn der hendelsesforløpet foreløpig er ukjent.

Overrepresentert: Mann 60 +

42 prosent av de som druknet i fjor var 60 år eller eldre, og ni av ti var menn. Aldersgruppen utgjør en stadig større del av drukningsstatistikken.

– Det kan ha sammenheng med at dagens pensjonister er sprekere og har en mer aktiv livsstil enn generasjonene før. Det kan også være at mange ikke tar hensyn til at ferdigheter og kropp endrer seg med årene. Balanse og reaksjonsevne blir dårligere, og muskelstyrken er ikke den sammen. For at færre skal drukne i Norge, må vi også nå denne aldersgruppen, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. 

Last ned PDF av bildet over her

Åtte nordmenn druknet utenlands

I 2022 registrerte Redningsselskapet også drukningsulykker med norske statsborgere som druknet i forbindelse med ferie eller annet opphold utenlands.

Seks norske statsborgere druknet under bading i utlandet i 2022. Fire av ulykkene fant sted på Gran Canaria – alle med nordmenn over 60 år. Det var også to drukningsulykker fra fritidsbåt, begge på vestkysten av Sverige.

– Jo mer vi vet om hvor og hvordan drukningsulykkene skjer i Norge og med nordmenn i utlandet, jo bedre forebyggende tiltak kan utformes, sier Krangnes.

Totalt druknet altså 96 personer i 2022, fordelt på 88 ulykker i Norge og åtte i utlandet. 

Drukningsulykker i Norge i 2022

Menn
76
Kvinner
11

Kontaktperson spørsmål om drukning


Vinterøya – gratis livredningskurs

Redningsselskapets digitale livredningskurs «Vinterøya» passer for ungdommer, foreldre og andre som vil lære hvordan de kan ferdes trygt rundt is og vann vinterstid.

Gjennom spill, videoer og litt tekst lærer du:

– Hva du gjør om du faller ut i kaldt vann
– Forberedelser, risikovurdering og utstyr for en trygg tur på isen
– Hvordan du berger deg selv om du går gjennom isen
– Hvordan du kan redde andre som har gått gjennom isen

Drukning er ikke som på film

En drukning er ikke som på film, med rop om hjelp, plasking i vannet og veiving med armene. Se filmen og lær hvordan du oppdager at noen er i ferd med å drukne – det kan redde liv.

Slik redder du noen som holder på å drukne

Voksne nordmenn er dårligst på å svømme i Skandinavia

En undersøkelse fra Redningsselskapet (RS) og Norges Svømmeforbund (NSF) i 2021 har sett på nordmenns svømmeferdigheter og risikoforståelse rundt sjø og vann. Les pressemeldingen og se hele undersøkelsen her

I 2021 publiserte RS og NSF også en ny undersøkelse om norske tiåringers svømmeferdigheter.

Drukningsstatistikk 2017 – 2020

Redningsselskapet overtok drukningsstatistikken fra Norsk Folkehjelp fra og med 2017. Under finner du månedsrapporter for perioden 2017 – 2020. De samme tallene samt månedstall og årsoversikt for 2021 og 2022 finner du også i den digitale statistikken øverst på denne siden.

Månedsrapporter 2020

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember (hele 2020)
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2020.

Månedsrapporter 2019

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2019.

Månedsrapporter 2018

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2018.

Månedsrapporter 2017

JanuarMaiSeptember
FebruarJuniOktober
MarsJuliNovember
AprilAugustDesember
Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2017.
Se også Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag.