Hopp til innhold

Testamentariske gaver

Redningsselskapet er en del av et initiativ for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver. 40 medlemmer av Norges Innsamlingsråd står bak initiativet. For alle organisasjoner er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd.

Gir du deler av arven din til Redningsselskapet, går beløpet i sin helhet til å redde liv og skape trygghet på sjøen.

Små gaver er like viktige som store gaver. Alle bidrag utgjør en viktig forskjell i arbeidet med å redde liv.

Vi hjelper deg med testamentet

Vi svarer gjerne hvis du har spørsmål rundt det å sette opp et testament. Ønsker du å gi en gave til Redningsselskapet, kan vi hjelpe deg med det. Ring Solfrid Bøe på 928 36 141 eller send en e-post til solfrid.boe@rs.no – hun hjelper deg videre.

Syns du arv kan være vanskelig?

Motta arvebrosjyre med nyttige føringer for hvordan arv kan håndteres på en god og skånsom måte

Slik oppretter du et testament:

Krav til testament

Disse kravene må oppfylles for at et testament skal være gyldig:

Oppbevaring av testamentet

Du kan registrere og oppbevares testamentet trygt hos tingretten/skifteretten til en lav kostnad. Skulle du oppbevare testamentet et annet sted, er det lurt å fortelle arvingene hvor det befinner seg.

Endring av testamentet

Du kan når som helst endre eller trekke tilbake et testament, men det anbefales at du oppretter et nytt testament hvis du endrer mye.

I det nye testamentet kan du også skrive at det gamle trekkes tilbake. Har du et gjensidig testament, er muligheten til endringer etter den ene ektefellen/partners død begrenset. Dette kan du lese mer om i arveloven.

Dette må du vite om ny arvelov

Fra 1. januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft.

Praten som hindrer konflikt

Karen Aardal har gjort det som stadig flere av oss gjør, skrevet testament. Hun har også valgt å snakke åpent med sine nærmeste om arv, noe som har bidratt til å skape forståelse.

Kontaktpersoner