Hopp til innhold

Minnegave

Det er vondt å miste noen man er glad i eller bryr seg om. Midt i sorgen kan det for noen føles meningsfylt å kunne hjelpe andre.

I stedet for blomster kan man gi penger til en organisasjon for å hedre minnet etter den avdøde. Vi setter stor pris på om du velger Redningsselskapet slik at vi kan fortsette å jobbe for en trygg kyst og sjøvettopplæring.

Slik gir du minnegave til Redningsselskapet

Når du gir en minnegave til Redningsselskapet bestemmer du selv beløpet. Vennligst overfør minnegaven via din nettbank og bruk vår gavekonto 5005.26.50000. Dette kontonummeret kan også benyttes i dødsannonsen. Husk å føre på avdødes navn, pårørendes navn og adresse (hvis kjent) samt givernes navn i meldingsfeltet.

Ved utenlands betaling kan givere benytte følgend Iban/Swift som følger:

Iban: NO29 5005 26 50000 / Swift: DNBANOKK

Husk å merke innbetalingen med hvem minnegaven gjelder for og fra hvem.

Vipps innbetaling til 608769 er mulig, men da må du skrive ned en del informasjon da vi pr i dag ikke får noe informasjon fra Vipps om hvem det er som gir gaven. Ei heller ditt mobilnummer. Det er også veldig få felt til å legge inn all den informasjonen vi trenger. I så tilfelle må du sende en mail til Vis e-post eller en lengre melding på SMS på mobilen hennes  928 36 141.

Hvis det er for liten plass til å skrive inn kontaktinformasjon på innbetalingen til banken, sende en mail til Vis e-post eller en SMS på mobilen nummer  928 36 141.

Takkeannonse og takkebrev til pårørende

Redningsselskapet har egen side i RS-magasinet, hvor vi hedrer personer som har gått bort og takker for gaven.

Vi sender også kondolansehilsen til de pårørende, der vi oppgir samlet gavebeløp og liste over personer som har gitt.

Har dere flere spørsmål er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med