Hopp til innhold

Til deg som ønsker å melde deg på «RS Trygg i vann»-kurs

RS Trygg i vann ønsker velkommen alle kommuner og skoler som ønsker deltagelse. Det er med stort engasjement og glede vi ser utviklingen av et samarbeidsprogram mellom kommuner og Redningsselskapet. Programmets målsetning er å spre kunnskap om sikker ferdsel på ved og i vann til elever og lærere for å redusere de høye drukningstallene vi har i Norge. Redningsselskapet har gjennom utviklingsfasen tilbake til 2016 identifisert hvor de største utfordringene for kvalitativt god undervisning ligger og utarbeidet et program som løser de fleste utfordringer skolene har. 

Ønsker du at din kommune skal delta i programmet? Ta kontakt med riktig kontaktperson for den regionen du holder til i.

Spørsmål og svar