Hopp til innhold

RS på Arendalsuka 2024

Her skal vi delta:

Likestilling i maritim næring

Arrangør: NHO Sjøfart, Redningsselskapet, WISTA

Tidspunkt: Tirsdag 13/8 2024, 09:45 – 10:40

Om arrangementet: Faglig innledning fra NHO Sjøfart med påfølgende politisk debatt.

Fraværet av kvinner i maritim næring har mange årsaker. Velkommen til en debatt hvor ulike deler av bransjen belyser hva som gjøres i dag, og hva som må få fremtidig fokus for å sikre en mer likestilt maritim bransje.

Temaer som vil bli diskutert:

 • Hvordan jobbe med ledelse og strategisk utvikling som bidrar til en mer likestilt bransje
 • Sikre en inkluderende næring og bekjempe mobbing og trakassering
 • Jobbe med livsfasepolitikk som understøtter en likestilt maritim bransje
 • Tilrettelegge for og oppfordre flere jenter til å velge maritime studier
 • Sikre politiske rammevilkår som bygger opp under et større mangfold
Myter til sjøs

Sikkerhet til havs – redningsstunt med Fiskarlaget og redningsskøyta

Arrangør: Norges Fiskarlag, Redningsselskapet

Dag: Onsdag 14/8 2024, 12:00 – 13:00

Sikkerhet til havs – redningsdemonstrasjon med redningsskøyte og fiskebåt – Arendalsuka

Om arrangementet:

Det er fortsatt for mange ulykker og dødsfall på havet. Fiskeflåten er en av verdens farligste arbeidsplasser. Hva må og kan man gjøre for å redusere antallet dødsfall og ulykker til havs?

Norges Fiskarlag og Redningsselskapet vil sammen arrangere en redningsdemonstrasjon med en redningsskøyte og en fiskebåt.

Før demonstrasjonen vil generalsekretær i Redningsselskapet, Grethe Herlofson, og generalsekretær i Norges Fiskarlag, Sverre Johansen, holde appeller


Egne arrangementer:

Daglige kaffeprater på skøyta i Pollen:

Temaer:

 • Drukningsforebygging i skolen
 • Småbåtregisteret, regulatoriske hindringer 
 • Norsk spillpolitikk – bevaring av enerettsmodellen og frivillighet 
 • Røde kors generalsekretær Anne Bergh om samarbeid
 • Spillpolitikk – hva kan vi samarbeide om?

Avtale om nullvisjon mot drukning

Eventer på frivillighetsbygget Barbu:

Onsdag:

 • Trygg i vann-demo: Vi er opptatt av at alle kommuner minnes sitt ansvar med å gi grunnskoleelever grunnleggende svømmeopplæring. Vi vil at alle kommuner setter dette i system. Og vi er opptatt av at RS har et skreddersydd opplegg som et lavterskeltilbud kommuner kan benytte seg av.