Hopp til innhold

Båtlivsundersøkelsen 2018: Økt sikkerhetsfokus

2 av 3 bruker alltid vest om bord, viser Båtlivsundersøkelsen 2018 som ble presentert på Fritidsbåtkonferansen i Haugesund 19. april. Se hovedfunnene her. 

– Båtlivundersøkelsen bekrefter det vi har sagt hele tiden. Vest er viktig, og det har selv de mest hardnakkede motstanderne nå skjønt. Både våre egnes sjøfolk og Kystvaktens observasjoner de siste to somrene bekrefter at båtfolket i langt større grad bruker vest når de er ute på båttur, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Pedersen representerer også Redningsselskapet i Sakyndig råd for sjøvett og fritidsbåter.

– Det gleder meg like mye at stadig flere oppsøker sjøen for hygge og opplevelser. At så mange som 2,3 millioner sier de har vært på båttur i 2017 er helt fantastisk, legger han til.

Totalt finnes det nå rundt 900 000 fritidsbåter i Norge, mot 750 000 for seks år siden. 400 000 av båtene er motorbåter uten overnattingsmulighet. Antallet kanoer eller kajakker er mer enn doblet siden forruge undersøkelse, og utgjør nå rundt 170 000.

Her er noen viktige funn fra undersøkelsen, som du kan lese i sin helhet her og i kortversjon her

Deltakelse

  • Det er flere båter på vannet, og flere nordmenn har vært på båttur
  • I 2017 var 3 av 5 nordmenn på båttur, det er en økning på 9 prosent fra 2011

Økt sikkerhetsfokus

  • Flere oppgir at alle om bord alltid bruker godkjente flyteplagg
  • Økningen er størst blant eiere av motorbåter uten overnattingsmuligheter

Aksept for regler

  • 7 av 10 ønsker spesielt hurtigbåtsertifikat
  • 6 av 10 ønsker strengere fartsgrenser om natten
  • Halvparten ønsker strengere promillegrenser

Undersøkelsen er gjennomført av Kongelig Norsk båtforbund (KNBF) men støtte fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Telenor Radio, Redningsselskapet, Norboat, Norges seilforbund, Båtens verden, Jotun, Vestkystparken, Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk Test AS. Forrige Båtlivsundersøkelse er fra 2012 (med tall fra 2011).

Les hele Båtlivsundersøkelsen 2018 her