Hopp til innhold

Småbåtregisterets båtstatistikk

Her finner du oppdatert statistikk over fritidsbåtflåten i Norge.

Ovenfor finner du statistikk fra Småbåtregisteret. Statistikken viser oversikt over antall registrerte båter, og de mest populære båt- og motormerkene. Du kan sortere antall registrerte båter på fylke- og kommunenivå, samt finne statistikk om båteiere. Trykk på pilen nederst i høyre hjørne for å få opp båtstatistikken i fullformat. Hva er den mest populære båten i din kommune?


Slik er den norske fritidsbåtflåten 

Visste du at norske båteiere foretrekker Askeladden, eller at gjennomsnittslengden på båter i Småbåtregisteret er drøye 19 fot? Dette og mye mer finner du nå i Småbåtregisterets båtstatistikk. 

Småbåtregisteret til Redningsselskapet tilgjengeliggjør for første gang statistikk fra det som er Norges desidert største båtregister. Med informasjon om nærmere 450  000 båter produsert fra 70-tallet og frem til i dag, er det mye statistikk som nå er blitt publisert. 

Ifølge statistikken er gjennomsnittslengden på registrerte båter i Norge drøye 19 fot. Askeladden, Rana og Yamarin er de tre båtmerkene som topper listene, og aller flest båter er registrert i Oslo, med Bergen og Kristiansand på de neste plassene.    

 

Jobber med komplett oversikt 

Båtstatistikken består per i dag av båter som er registrert i Småbåtregisteret. I 2021 ble Securmarks båtregister slått sammen med nettopp Småbåtregisteret, så også disse båtene er inkludert i tallene. 

Båtstatistikken som nå er lansert, er første versjon. Den vil kontinuerlig bygges ut med enda mer informasjon.

For statistikken er ikke fullverdig: Det er fortsatt en del båter som av ulike grunnet ikke blir oppført i et båtregister, og i 2022 starter arbeidet med få en komplett oversikt over antall fritidsbåter i Norge. 

Fakta om Småbåtregisteret

 • Småbåtregisteret er Norges største register for fritidsbåter opp til 15 meter.
 • Redningsselskapet overtok driften av Småbåtregisteret fra Tollvesenet i 2005.
 • Småbåtregisteret inneholder relevant dokumentasjon om båt, motor og båteier, og fungerer i praksis som en informasjonsbank for enheter og aktører med legitime behov for raskt å finne frem til nødvendige opplysninger.
 • I 2021 ble Securmark slått sammen med Småbåtregisteret.
 • Hovedredningssentralene, som har det overordnede operative ansvaret ved søk- og redningsaksjoner, politiet, Redningsselskapet, Havnevesenet og forsikringsselskapene er viktige enheter med døgnkontinuerlig tilgang til Småbåtregisteret.

Hvorfor registrere båten i Småbåtregisteret?

Gode grunner for å registrere båten:

 • En registrert båt er en identifiserbar båt.
 • Viktig i redningsarbeidet – og samfunnsnyttig!
 • Trygghet ved kjøp og salg.
 • Kom i kontakt med eier av båten.
 • Fordeler hos ditt forsikringsselskap.
 • Bidrar til Redningsselskapets arbeid med å styrke beredskapen langs kysten.

Kontaktpersoner for båtstatistikken