Hopp til innhold

Digital redningsskøyte

Redningsselskapet sin digitale redningsskøyte – et digitalt verktøy som redder liv

Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne. Vi skal redde liv, berge verdier og forebygge, og det er viktig for oss med god kommunikasjon med dere som er på og ved sjøen. 

Til alle tider har vi kombinert tilgjengelig teknologi og informasjon for å sikre trygg ferdsel på sjøen, og med dagens digitale verktøy har vi tilgang til mer informasjon enn noen gang. Men har ikke klart å utnytte mulighetene dette har gitt – før nå. Derfor lanserte vi, i mars i år, den digitale redningsskøyta som er en samling av digitale verktøy som bidrar til din trygghet, og hjelper oss å redde enda flere liv på og ved sjøen.

Hvorfor er en digital redningsskøyte viktig?

Tradisjonelt har maritim nødkommunikasjon vært radiobasert og sprunget ut av standardiserte løsninger fra den kommersielle skipsflåten. Den stadig voksende fritidsflåten tar i økende grad i bruk digitale løsninger. Redningsselskapets oppdrag mot fritidsflåten kommer i 95% av tilfellene inn via en mobiltelefon. Den Digitale Redningsskøyta handler om å ta den digitale utviklingen på alvor og utnytte den digitale utviklingen på sjøen til å øke trygghet og sikkerhet for båtfolket.

Hvordan fungerer en digital redningsskøyte?

Vi åpner for å motta varsler og informasjon om hendelser fra apper, elektroniske mann over bord løsninger, smart-klokker og annet utstyr. Vi bruker den rike informasjonen som er tilgjengelig til å luke ut falske alarmer og til å prioritere mulig farlige situasjoner. På samme måte bruker vi informasjonen om hvor folk er og data om forholdene på stedet til å kunne kommunisere målrettet rundt farer på sjøen. Videre bygger vi innhold for å øke båtfolkets kompetanse og ferdigheter. Alt dette samler vi under en paraply: Teknologi som kan redde liv – Den Digitale Redningsskøyta RS Une Amundsen. Skøyta har fått navnet etter sin donator.

Alt i alt er en digital redningsskøyte et åpent digitalt økosystem for utvikling av trygghetstjenester på sjøen, og vi inviterer bransjen til dugnad for å fylle skøyta med verktøy.

Alle varsler på et sted

Vår varslingsHUB kan ta imot varsler fra Redningsselskapets og tredjeparters apper og sikkerhetsutstyr. Vi jobber med å kunne risikovurdere meldinger slik at falske alarmer kan lukes ut og spesielt farlige situasjoner kan prioriteres. Vi har i dag vår egen app: SafeTRX med mange spennende funksjoner, men også med muligheten om raskt be om hjelp fra Redningsselskapet ved behov. Her jobber vi også med å etablere en tjeneste som gjør at folk kan kommunisere og hjelpe hverandre på sjøen. Det finnes flere gode apper og varlingsløsninger for båtfolk. Vi ønsker å samle mange av dem under vår paraply, slik at vi også kan motta nødmeldinger fra andre løsninger.

Data som skaper sikkerhet

Vi er i ferd med å bygge opp en datadelingstjenester det vi kan bruke egne og andres data til å øke sikkerheten på sjøen – for eksempel ved å sende ut push varsler i et gitt område ved farlig vær. Vi ser for oss å kunne bygge stadig mer intelligente tjenester på basis av delta data og vi ønsker å dele slik at andre aktører også kan benytte vår datadelingstjeneste til å bygge sikkerhetstjenester inn i sine løsninger.

Den digitale redningsskøyta forklart på under ett minutt:

Bildet viser vår samarbeidspartner til den digitale redningsskøyta - Seaber

Samarbeid med Seaber

En av de vi har samlet om bord på vår digitale redningsskøyte er Seaber. Seaber er en app der man kan se venner til sjøs, bruke sjøkart og be andre Seaber-brukere om hjelp. Her samarbeider vi om mottak av nødmeldinger og assistanseforespørsler som kommer fra dere App. Samarbeidet styrker sikkerheten på sjøen og er et positivt bidrag til en digital redningsskøyte.

Øk din digitale kompetanse

Det er alltid viktig å minne om at ingen systemer eller utstyr erstatter kunnskap og ferdigheter om det å ferdes trygt på sjøen. Redningsselskapet gjør derfor også et løft for at båtfolket skal utdannes bedre. I 2021 lanserte vi digitalt båtførerkurs der man kan øve og trene hjemme ved hjelp av blant annet spillteknologi. Vi har flere spennende planer innenfor kompetanse, i tillegg til de kursene vi allerede tilbyr i dag.