Hopp til innhold

Takk for din registrering

Takk for at du registrerer din donasjon fra Facebook til oss. Redningsselskapet rapporterer årlig inn gaver slik at givere kan få refusjonen de har krav på. Man må ha gitt 500kr eller mer for å ha rett på skatterefusjon.

Føler du deg gavmild?