Hopp til innhold

International Maritime Rescue Federation

Logo for IMRF

International Maritime Rescue Federation (IMRF),  er en verdensomspennende organisasjon med 112 medlemmer fordelt på 47 land.

Felles mål og plattform er å samle så mange lands maritime søk- og redningstjenester som mulig under én paraply, og på den måten dele informasjon og erfaringer mellom medlemslandene.

IMRF jobber også tett med den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. IMO er FNs organ for regulering av internasjonal sjøfart. Organisasjonens formål er å tilstrebe et samarbeid mellom medlemslandenes maritime myndigheter. Særlig vektlagt er arbeidet med å sikkerhet til sjøs, og forurensning. IMO har sitt hovedkontor i London og har 170 medlemsland. Norge har vært medlem siden 1958.