Hopp til innhold
nullvisjon mot drukning

Nullvisjon for drukningsulykker

Det var en gledens dag for Redningsselskapet og Flyte da fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på Arendalsuka 15. august 2023 annonserte at regjeringen etablerer en nullvisjon mot drukning.

Nullvisjon mot drukning - du er ikke en fisk

Regjeringen har vedtatt en nullvisjon om ingen omkomne som følge av drukningsulykker, og fiskeri- og havministeren skal koordinere dette arbeidet.  

– Dette er en gledens dag for hele det norske folk, og vi ser fram til å gi innspill til en nasjonal handlingsplan mot drukning, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet.

Det er viktig å få til en mer samlet og helhetlig nasjonal innsats mot drukningsulykker, og økt bevissthet rundt drukningsforebygging. 

– Det er bra at regjerning har lyttet til Redningsselskapet og setter i gang arbeidet med å få ned de dystre drukningstallene. Nå kreves det umiddelbar handling, sier Herlofson. 

60 personer har omkommet i drukningsulykker i Norge. 54 fram til 31. juli, og 6 så langt i august, viser foreløpige tall fra Redningsselskapets drukningsstatistikk.  

Nullvisjonen skal følges opp med en handlingsplan, som fiskeri- og havministeren vil be om innspill til fra både offentlige og private aktører, deriblant Redningsselskapet og organisasjonen Flyte.  

– Det er gledelig med en regjering som har lyttet til våre innspill, og at det kommer både en nullvisjon for alle drukningsulykker og en handlingsplan vi selv får være med å utforme. Men det haster, og vi forventer at vi ser spor av dette i statsbudsjettet for 2024, sier Siv Jensen daglig leder av organisasjonen Flyte.  

– Vi må få til en samlet nasjonal innsats mot drukningsulykker og økt bevissthet om forebygging. Det er mange flinke aktører som gjør mye bra arbeid på dette feltet, og jeg ser frem til å få gode innspill i det videre arbeidet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Kontakter

Redningsselskapet

Medievakt

Redningsselskapets medievakttelefon Telefon:911 07 777
E-post: Vis e-post

Bilde av Mia Bergmann i Flyte

Mia Bergmann

Daglig leder, Flyte

Telefon: 992 30 112
E-post: Vis e-post

Klarer du å gjenkjenne en drukningsulykke?

Vi har utviklet et gratis digitalt livredningskurs, for å gjøre store og små tryggere på livredning. Gjennom spill og videoer lærer du:

  • Å vurdere risiko rundt sjø og vann
  • Å gjenkjenne en drukningsulykke
  • Hva du gjør hvis du selv havner i vannet ved et uhell
  • Hvordan du kan redde andre på en trygg måte
  • Førstehjelp ved drukningsulykker
Klarer du å gjenkjenne en person som drukner? Bildet er en skjermdump fra det digitale livredningskurset. Drukningsforebygging. Drukning er ikke som på film