Hopp til innhold

Ny havgående redningsskøyte

Den nye redningsskøyta som skal bygges, vil bli unik i norsk redningshistorie. Med sine 32 meter blir det den største redningsskøyta levert noen gang.  Skøyta skal stasjoneres i Nord-Norge, der det er utfordrende og utsatte havområder og der behovet for et slikt fartøy er særlig stort. Fartøyet vil være godt rustet til å bistå i store ulykker og masseevakueringer under svært krevende forhold. 

Ikke mulig uten donasjoner

Redningsselskapet har gjennom tidene vært avhengig av store donasjoner fra enkeltpersoner, familier, bedrifter og fond og stiftelser for å kunne sette nye redningsskøyter inn i tjeneste.  

Redningsselskapet har mottatt en betydelig donasjon på 110 MNOK fra Garmar Holding AS til utvikling og bygging av denne store havgående redningsskøyta. Våren 2024 fikk også selskapet et stort bidrag på 16 MNOK fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge til den nye historiske redningsskøyta. Norges Råfisklag har også besluttet å donere 1 MNOK til bygging av fartøyet.   

Totale byggekostnadene er estimert til mellom 140 og 150 millioner.  

Nå håper vi at du vil være med på laget!  

Verdiene som ligger i GarMar Holding AS er for en stor del skapt gjennom virksomhet på havet. Når man har muligheten til å bidra, er det naturlig og tilfredsstillende for oss å gi tilbake til sikkerhet på sjøen. Ved å støtte Redningsselskapet vet vi at pengene blir brukt til å redde liv og berge verdier

Berge Garmann Velde, styreleder i GarMar Holding AS

Hvordan bli med?

Til tross for store donasjoner er det fremdeles ønske om mer støtte for å sikre fullfinansiering av fartøyet. Nå håper vi at flere vil være med på spleiselaget ved å være med på en historisk satsing for sjøsikkerhet i nord. Ønsker du mer informasjon om dette, ta kontakt med oss.  

Dersom du vil støtte bygging av fartøyet, bruk kontonummer 5005 26 50000. Merk donasjonen med «havgående redningsskøyte». Alle bidrag, både små og store, er med på å realisere den nye redningsskøyta. Din støtte betyr mye!

Hva får de som er med og støtter bygningen?

Vi er ekstra stolte av å bidra i spleiselaget til ny havgående skøyte, som skal trygge kystlinjen og inngå i den totale beredskapen her i nord. Dette er den største enkeltgaven vi har gitt noensinne, og det er ekstra stas for oss å gi støtte til et så viktig prosjekt som både er bærekraftig og vil ha verdi over lang tid

Kjell Olav Pettersen, styreleder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Info om skøyta

Det nye fartøyet er konstruert fra kjøl og opp for å imøtekomme RS spesifikke krav til en ny fartøyklasse for helårs operativ tjeneste i Norges mest utsatte havområder. Det er optimalisert for effektive og trygge konvensjonelle rednings- og støtteoppdrag, inkludert søk og redning (SAR), slep, brannslukking og transportering av skadde. I tillegg skal også̊ en større krisesituasjon kunne håndteres, og både dekksplass, behandlingsrom og innvendig lugarkapasitet er derfor et sentralt aspekt.      

Redningsskøyta vil få en total lengde på 32 meter, maks hastighet på 30 knop, slepekraft på +/- 30t og utseilt distanse på 600 nautiske mil i marsjfart.     

Fartøyet er designet med fokus på følgende hovedparametere:

  • Miljøvennlig konstruksjon og hybrid fremdrift      
  • Effektivt skrogdesign og fremdriftssystemer for optimale OPEX/CAPEX      
  • Et bredt operasjonsområde      
  • Stor rekkevidde og særdeles gode sjøegenskaper og manøvreringsevne      
  • Optimal komfort og sikkerhet for mannskap og annet personell    
  • Stor dekkskapasitet for eksisterende og fremtidig redningsutstyr  

Det nye fartøyet vil ha stor rekkevidde i de værharde havområdene i nord. Det vil ha hele Nord-Norge som operasjonsområde, og vil bli flyttet rundt etter behov.