Hopp til innhold

Redningsselskapet støtter Rosa sløyfe

I samarbeid med Kreftforeningen setter Redningsselskapet fokus på årets Rosa sløyfe-aksjon.

Å redde liv krever en god helse. Et årvåkent blikk. En fysikk som kan løfte tungt. Våre redningsmenn og -kvinner vet at å være i beredskap for befolkningen 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, krever en god helse. I samarbeid med Kreftforeningen setter Redningsselskapet fokus på årets Rosa sløyfe-aksjon.

Én vest kan redde flere enn deg

Flere enn 45 000 personer i Norge lever med, eller har hatt, en brystkreftdiagnose. Ved å støtte Rosa sløyfe-aksjonen viser du solidaritet til dem som rammes. Når du kjøper denne vesten sikrer du ditt eget liv på sjøen. I tillegg går 200 kroner til forskning og økt bevissthet rundt brystkreft.

En vest som redder liv. Nå og i fremtiden.

Bestill rosa vest i dag

Sammen for liv og helse

For dem som blir erklært kreftfrie, vender ikke livet alltid tilbake til slik det var før sykdommen rammet. 1 av 3 kvinner som overlever brystkreft får senskader. Årets rosa sløyfe-aksjon har til hensikt å sette lys på senskadene som ofte rammer dem som har hatt brystkreft. Redningsselskapet støtter årets rosa sløyfe-aksjon ved å gi 200 kroner for hver solgte rosa vest til brystkreftsaken. Ønsker du å lese mer om brystkreft og årets rosa sløyfe aksjon besøk kreftforeningen.no/rosasloyfe

Les mer om årets rosa sløyfe-aksjon