Hopp til innhold

RS 175 «Wilhelm Wilhelmsen»

Hvorfor designet og bygget vi RS 175 «Wilhelm Wilhelmsen»?

Redningsselskapet har stått støtt i over 130 år, og det er vår jobb å sørge for at vi står støtt også de neste 130 årene. I dette arbeidet er bærekraft naturlig nok essensielt. Det handler om å se mulighetene og utforske hvordan vi kan løfte Redningsselskapet og de tjenestene vi leverer inn i fremtiden. Vi har i vår bærekraftsstrategi utarbeidet i 2020 to hovedfokusområder, likestilling mellom kjønnene og reduksjon av våre CO2-utslipp. Målet er å redusere utslipp med 50% i snitt per oppdrag innen 2030.

RS 175 «Wilhelm Wilhelmsen» skal være et smartere og mer bærekraftig redningsfartøy. Med smart mener vi at den, ved hjelp av teknologi, kan bistå mannskapet i å ta gode avgjørelser. Det være seg i søk og redningssituasjoner, eller ved et slep og andre krevende operasjoner. Og med mer bærekraftig, ser vi på mulighetene til å redusere klimagassutslipp, både lokalt på fartøyene og i et globalt økosystem. Dette er ett steg på veien mot en utslippsfri flåte og maritim næring.   

  

Hvordan er RS 175 smart og bærekraftig?

Staff-klassen

Første bygg i Staff-klassen (modell P-42) ble sjøsatt i 2016. Dette er hurtiggående redningsfartøy, beregnet på de frivillige korpsene (under 15 meter). Skøytene bygges hos Hydrolift i Fredrikstad.

RS 175 er bygget som en videreutviklet versjon (modell P-45) av klassen. Den har blant annet et lenger skrog, lukket styrhus og motorer med katalysator. I tillegg har denne skøyten et helelektrisk støttefartøy.

RS 175 Wilhelm Wilhelmsen

RS 175 «Wilhelm Wilhelmsen»

Se teknisk informasjon og les mer om redningsfartøyets tjeneste her.

Bli med om bord

Bli med om bord i RS 175 sammen med Monica Wilhelmsen, styremedlem i Tom Wilhelmsen Stiftelse:

Underleverandører

Underleverandør av RS 175 Wilhelm Wilhelmsen
Leverer:
Redningsbøyle
Underleverandør av RS 175 Wilhelm Wilhelmsen
Leverer:
Medisinsk utstyr
Underleverandør av RS 175 Wilhelm Wilhelmsen
Leverer:
Radar, kartsystem, elektronisk dekks- og maskindagbok
Underleverandør av RS 175 Wilhelm Wilhelmsen
Leverer:
Bunnstoff
Underleverandør av RS 175 Wilhelm Wilhelmsen
Leverer: Redningsteknisk utstyr
Underleverandør av RS 175 Wilhelm Wilhelmsen
Leverer:
Smart Search
Leverer:
Stoler
Leverer:
Vannjet
OPPETID
Leverer:
5G-tilkobling
Leverer:
IR-Kamera
Leverer:
VHF radio m/DSC klasse A, VHF arbeidsradio, internkommunikasjon
Leverer:
Gir
Leverer: Skipsovervåking og analyse
Leverer:
Hovedmotorer
Leverer:
Hovedmotorer
Leverer:
Elektrisk daughter craft
Leverer:
Baug thruster, hydraulikk
Leverer:
Skjermer for radar og kart