Hopp til innhold

Husk å føre tilsyn med båten

Du plikter å føre tilsyn med båten gjennom vinteren. Gjør du ikke det, kan du bli sittende med regninga, selv om du er forsikret.

Skader som skyldes frost, snø og is dekkes ikke av kaskoforsikringen. Dersom båten skulle synke og man ikke har overholdt kravene til tilsyn, kan det få følger for forsikringsoppgjøret.

IF skadeforsikring

Ikke alt dekkes

De fleste båteiere gjør en god jobb med sikring og tilsyn av båten, men over halvparten av forsikringsskadene på båter i Norge skjer utenfor sesongen. Noen få overlater båten til seg selv gjennom vintere. I slike tilfeller vil det kunne oppstå skader som ikke dekkes av båtforsikringen.

Les også:

Ikke tildekket med presenning
De fleste selskaper har unntak for skader som skyldes nedbør og frost. Det er derfor en klar forutsetning at båtene tildekkes på en god måte med presenninger, slik at disse typiske vinterskadene ikke oppstår. Likevel er det ikke noe problem å finne båter helt uten eller med utilstrekkelig tildekking.

Vi har mange meldinger om skade på selvlensende båter som ligger ute. Hovedårsaken til disse skadene er manglende tilsyn.Når selvlense-systemet tettes av blader, is eller annet, vil ikke båten tømmes for vann. Etter hvert fører nedbør til at båten blir liggende så lavt i vannet at det i stedet kommer sjøvann inn gjennom lensesystemet. Tilsynsplikten er klart synliggjort i sikkerhetsforskriftene som er basis for forsikringsdekningen. Hvis det ikke er mulig å føre så godt tilsyn med båten at den holdes lens hele tiden, er det tryggest med opplag på land.

Noen båteiere flytter båten til varmere strøk for å kunne bruke den også i vinterhalvåret. Dermed har en samtidig reddet seg unna de belastninger båten normalt utsettes for i vinterhalvåret her hjemme. Her er det imidlertid viktig å sikre seg at båtforsikringen er utvidet til å omfatte fart utenfor de normale områdene som er med i en vanlig båtforsikring i Norge. Sjekk forsikringsdokumentasjonen

Råd fra redningsskøyteskipper Thor Hugo Johansen