Hopp til innhold

Hvordan behandle en brannskade

Ved brannskader er det avgjørende at skaden blir nedkjølt så raskt som mulig. Her noen gode tips til hvordan du kan behandle en brannskade.

Bildet viser hvordan man kan slukke en brann, før du behandler en brannskade

Det første du skal gjøre er å slukke brannen. Er ikke det mulig må du frakte pasienten bort fra brannen for å unngå at både du og pasient blir røykskadet.

Les mer om brannsikkerhet på båt her.

Bildet viser hvordan du kan kjøle ned en brannskade

Kjøl ned brannskaden! Legg et gjennomvått klede rundt skadestedet. Du kan også kjøle ned ved å helle vann over, eller stikke hele skaden ned i vann. Ideell vanntemperatur er 15 grader. Unngå iskaldt vann, da dette kan gjøre mer skade enn godt.

Tips til hvordan behandle en brannskade.

Snakk med pasienten og vurder skaden. Oppsøk lege dersom skaden bør behandles av kyndig personell.

Kystradio nødnummer: 120

Ambulanse nødnummer: 113

Politi nødnummer: 112

Hvor alvorlig er brannskaden?

Brannskader deles inn i tre grader; første-, andre- og tredjegrads forbrenning.

Den umiddelbare førstehjelpen er den samme for alle gradene. Nedkjøling er ekstremt viktig.Brannskaden skal kjøles ned så raskt som mulig med lunkent vann. Har du ikke lunkent vann tilgjengelig kjøler du såret ned med kaldt vann.

Førstegradsforbrenning gir smerter og rød hud

Annengradsforbrenning gir i tillegg til rød hud også blemmer.

Tredjegradsforbrenning, den alvorligste graden, gir åpne sår og forkulling i tillegg til blemmer og rød hud.

Har det oppstått en blødning i tillegg til brannskaden? Les her hvordan du stopper en blødning.

Viktige tips ved brannskade

  1. Ved forbrenning skal skadestedet kjøles ned i minst 20 minutter.
  2. Ved tredjegradsforbrenning er det viktig å oppsøke lege umiddelbart, samtidig som det legges på kalde, våte omslag.
  3. Har du førstehjelpsutstyr tilgjengelig legger du på en steril bandasje over sårene og kjøler av.
  4. Ikke bruk salve ved forbrenning.
  5. Infeksjonsfaren er ekstremt høy ved tredjegradsforbrenning – kontakt lege umiddelbart.