Hopp til innhold

Slik blir du kvitt vond båtlukt

Sliter du med vond båtlukt? Det kan skyldes flere ting. Drivstoff, mugg og toaletter er kilder til vond lukt om bord. Her er tipsene som funker. Vi skal også se på ozonbehandling av båt.

Tekst og foto: Trond J. Hansen

Hva er båtlukt, og hvordan kan du fjerne det?

Det kan være mange kilder til båtlukt. Kanskje har noen røykt om bord, kanskje er det mat som er glemt igjen i kjøleskapet, rester av rekeskall eller fiskeslo på avveie. Kanskje har noen vært uforsiktig under filterbytte og sølt olje eller diesel, eller det har vært større lekkasjer. Det er dufter som gjør båten mindre trivelig å bo i. En båt med «båtlukt» vil dessuten ha redusert annenhåndsverdi. Vi skal se på hva som lager båtlukten, og hvordan bli kvitt den – eller unngå at den oppstår. For om man ikke fjerner opphavet til lukten, blir man ikke kvitt lukten permanent. Vi skal også se på ozonbehandling av båt.

Vanlige årsaker til «båtlukt»

Bildet viser et motorrom med olje og diesel som kan gi vond båtlukt

Olje og diesel
Ligger det olje og diesel i motorrom eller kjøl, vil det lukte i hele båten. Spesielt ille kan det være om man har sølt diesel – enten ved påfylling eller når man har byttet filter.

Tiltak:
Det er viktig at motorrommet rengjøres jevnlig. Har man sølt med diesel, må det raskest mulig tørkes opp og motorrommet luftes godt. Legg noe under når du bytter filter. For eksempel en barnebleie.

Røyk

Fortsatt er det noen som røyker om bord. Røyklukt fester seg i tekstiler og er vanskelig å få bort. Vi vil ikke moralisere, men i båt burde det være unødvendig å røyke inne.

Tiltak:

Eddik fjerner røyelukt, men ikke om interiøret er innrøykt. Sett ut skåler med eddik. Ved kraftig lukt anbefales ozonbehandling.

Bildet viser rensing av toalett

Dolukt

Det er det sjeldent selve toalettet som er årsak til båtlukt-problemene. I alle fall så lenge toalettsystemet ikke er skadet eller lekk, og så lenge det er vedlikeholdt på riktig måte. Sjøvann, som pumpes inn i båttoalettet, inneholder organiske stoffer; alger, små levende eller døde organismer, salter og forurensing fra sjøvannet som begynner å råtne når det kommer i kontakt med luft. Det er denne prosessen som skaper den ubehagelige lukten som kan være vanskelig å bli kvitt. Tilbakeslag i doskålen er også en luktkilde.

Tiltak:

Jevnlig vedlikehold av toalett og septiktank med tilsetningsmidler, og rengjøring med eddik, kan holde uønskede lukter i sjakk. Ha jevnlig litt 35 prosent eddik i skålen og pump gjennom systemet. Det finnes også dispensere med sanitærveske som renser og desinfiserer sjøvannet som pumpes inn. Tankette og Purytec har slike systemer. (se illustrasjon under)

Det danner seg gjerne avleiringer på toalettets tilbakeslagsventil (jokerventil), og da oppstår det tilbakeslag i skålen. Rengjør jokerventilen med eddik/sitronsyre eller bytt den ut. Om du skifter slanger må du sørge for å alltid bruke gasstette slanger, som blant annet hindrer ammoniakklukt som kommer fra urinen. Andre slanger er gjerne vanntette, men ikke lukttette. Også toalettslanger vil etter hvert lekke lukt og bør byttes etter 5–7 år. Kullfilter på septik kan også ta bort en del lukt.

Bildet viser en avfukter, som er med på å fjerne mugg

Mugg

Mugg er en av de store synderne og opphav til mye båtlukt. Mugg kommer som følge av fukt. Grenseverdien for mugg- og soppdannelse er på 70 prosent Relativ fuktighet (RF). Selv om sommeren kan det være vanskelig å komme under denne verdien, ikke minst i fuktig vær. Om våren og om høsten oppstår det lett kondens i båten. Når det er kaldt utenfor båten, i sjø og luft, så oppstår det kondens i møte med varm luft inne i båten. Da vil det ofte danne seg kondens mellom skrog og innredning. Det kan lett oppstå mugg- og soppdannelse på slike fuktige steder og skadene kan bli store. Likeledes oppstår det ofte kondens under madrassen. Har det først oppstått mugg (jordslag) i båten, kan det være vanskelig å få bort.

Tiltak:
Helst bør man ha avfukter hele året, men på grunn av kondensproblemene er det ekstra viktig med avfukter om våren og om høsten. Når båten er i opplag bør mest mulig av tekstiler og annet som samler fukt tas ut av båten. Eddik kan ta bort noe av lukten, men det må gjerne hardere skyts til. Som ozonbehandling. Da trenger man en ozongenerator.

Bildet viser EcoClean som er et godt produkt som kan brukes til å fjerne vond båtlukt

EcoClean er et bra alternativ til eddik. Eco Clean åpner og forebygger tette toaletter uten å skade rørene eller naturen. Alle ingrediensene er biologiske og nedbrytbare.
Denne får du kjøpt i vår nettbutikk.

RENSESYSTEM: Det finnes dispensere med sanitærveske som renser og desinfiserer sjøvannet som pumpes inn. Tankette har et system hvor man setter en dispenser mellom toalettets inntak og toalett. Det brukes spesielle tabletter som doserer mengden med sanitærvæske. Veldig effektivt mot lukt. Det finnes også dispensere med sanitærveske som renser og desinfiserer sjøvannet som pumpes inn. Her et system fra Purytec. Monteres veldig enkelt ved toalettets pumpe.

Her vist plassering av både Purytec og Tankette. Sanitærvesken skaper et godt klima i septiktanken.

Ozonbehandling

Bildet visere en ozonbehandling for å fjerne vond båtlukt

Hva er ozon?

Ozon er et molekyl satt sammen av tre atomer oksygen. To atomer oksygen danner det grunnleggende oksygenmolekylet, det oksygenet vi puster. Det tredje oksygenatomet kan løsnes fra ozonmolekylet og feste seg til molekyler av andre stoffer, og dermed endre deres kjemiske sammensetning. Det er denne evnen til å reagere med andre stoffer som danner grunnlaget for behandlingen.

Hvordan bruke ozonbehandling til å fjerne vond båtlukt:

Ozongeneratoren virker på den måten at luft blir ført inn i et elektronisk utladningsfelt som blir produsert ved høy spenning. Osmogenene, luktproduserende molekyler, blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser. Kort og godt fjerner ozon lukt ved å ødelegge molekyler, bakterier og sporer som forårsaker ubehagelig lukt.

Før ozonbehandling må båten være helt ren og tørr for at lukten skal bli borte og ikke komme tilbake. Rengjør motorrom og fjern alle kilder til lukt. Ozonapparatene liker ikke fuktig luft. Hard ozonbehandling kan morkne enkelte typer gummi, for eksempel lateksmansjetter på sjøklær. Slike kan tas ut av båten før oppstart. Du skal ikke være i rommet når selve behandlingen pågår, for det kan skade lungene å puste inn ozongass. Heng opp et oppslag om at slik behandling pågår. Etter behandlingen luftes rommet i 30–60 minutter.

Dess mer båtlukt det er, dess grundigere behandling.

Det innebærer enten lengre ozonbehandling eller høyere konsentrasjon av ozon. Da trenger man en kraftigere generator. Det beste er å kjøre riktig mengde ozon i intervaller. Da jobber den seg sakte men sikkert innover i lagene som forårsaker dårlig luft, helt til man kommer inn til kjernen. Mange ozongeneratorer er utstyrt med en timer, noe som gjør intervallbehandling enklere. Dersom det ikke er så mye lukt, kan det være tilstrekkelig med én behandling av båten. Ellers må man gjerne gjenta prosessen én eller flere ganger. For å bli kvitt mye intens lukt fra for eksempel diesel, må man gjerne kjøre litt hard, intensiv behandling. Vi har prøvd, og det fungerer virkelig.

Hvordan finne riktig ozongenerator:

En ozongenerator ser nesten ut som en vifteovn eller liten byggtørker. De minste kan kjøres på 12 volt, ellers er det vanlig nettstrøm. Kapasiteten er gjerne oppgitt i hvor mye ozon maskinen maks lager i milligram i timen. For bruk i båt er det normalt tilstrekkelig med 500–2000. Pris for disse er cirka 7–12 tusen kroner. Kjøper man, kan det være smart å gå flere sammen. Kanskje noe for båtforeningen å investere i? Det er mulig å leie generatorer, blant annet fra bilpleiefirmaer. Disse er gjerne mindre, beregnet for bil. Vær oppmerksom på at luftrenser og ozongenerator ikke er det samme.

Vi fikk låne en ozongenerator fra firmaet Clima Norge AS på Sola. De har også et godt utvalg av luftavfuktere. På deres hjemmeside – clima-norge.no – finnes mange gode tips for bruk av både luftavfuktere og ozongeneratorer.

Bildet viser skilt som er hengt opp i forbindelse med en ozonbehandling for å fjerne vond båtlukt.
Husk å sette opp varslingsskilt om om du skal ozonbehandle båten eller bilen.