Hopp til innhold

Kjenner du sjømerkene?

Et sjømerke er et fast eller flytende merke laget for å hjelpe båter og skip å navigere langs et skipsled. Offisielle sjømerker er som regel merket av på sjøkart.

Kardinalmerker

Kardinalmerker (nord-,øst-, sør- og vestmerke) gir informasjon om farer, og sier hvilken kompassretning som er trygt farvann. Enkelt forklart skal man gå nord for et nordmerke og sør for et sørmerke.

Kardinal nord (passering nord for merket)

Farge: svart gul
Toppmerke: To svarte kjegler som begge peker opp
Lys: Hvitt, kontinuerlig hurtigblink

Kardinalmerke Øst

Kardinal øst (passering øst for merket)

Farge: svart gul svart
Toppmerke: To svarte kjegler, øverste peker opp, nederste peker ned
Lys: Hvit hurtigblink med grupper av tre blink

Kardinalmerke sør. Gult og sort

Kardinal sør (passering sør for merket)

Farge: gul svart
Toppmerke: To svarte kjegler som begge peker ned
Lys: Hvitt hurtigblink med grupper av seks blink. Deretter langvarig lys

Kardinalmerke vest. Gul sort gult

Kardinal vest (passering vest for merket)

Farge: Gul svart gul
Toppmerke : To svarte kjegler, øverste peiker ned, nederste peker opp
Lys : hvit hurtigblink med grupper av ni blink


En huskeregel for lyskarakteristikken er klokka: Nordmerket har kontinuerlige blinker, østmerket har tre blinker, sørmerket har seks pluss en lang, mens vestmerket har ni blinker. Kjeglene på sørmerket peker ned som sør på kartet, på nordmerket peker de opp som nord på kartet og vestmerket har en kjegle som en V på toppen.

HuskeregeL laget av ukjent

Lateralmerker – sideavmerkning

Sideavmerking eller lateralmerke blir brukt for å markere en kanal, ei skipslei eller et havneinnløp. Trafikk som følger merkinga sin hovedretning skal ha grønne merker på styrbord side og røde merker om babord, og motsatt for trafikk som går mot hovedretninga. Hovedretninga er etter regelen definert i retning nord og inn fjorder og kanaler, men det må alltid leses av i sjøkartet.

Grønn stake i Oslofjorden

Sideavmerking grønn

Merket skal passeres slik at man får grønn lanterne (styrbord) mot det grønne merket om man følger ledens hovedretning. I alle sjøkart finner du en pil med en rød og en grønn prikk på hver side. Pila merkerer hva som er ledens hovedretning.
Utseende: Grønn sylinder med konisk toppmerke, grønt lys med hva som helst av karakter. Kan ha påskrevet et oddetall. Grønne staker er spisse på toppen – røde er flate.

Sideavmerking rød

Skal passeres slik at man får rød lanterne (babord) mot det røde merket om man følger ledens hovedreting.I alle sjøkart finner du en pil med en rød og en grønn prikk på hver side. Pila merkerer hva som er ledens hovedretning.
Utseende: Rød sylinder med kvadratisk toppmerke, rødt lys med hva som helst av karakter. Kan ha påskrevet et partall.

Illustrasjon av sjømerket for frittliggende grunne. Sort og rødt

Frittliggende grunne

Merket frittliggende fare eller grunne, også kalt midtgrunnemerke. Trafikken kan gå på alle sider av grunnen eller faren som er markert.

Farge: Svart, med røde bånd
Toppmerke: To svarte kuler (forekommer sjeldent)
Lys: Hvitt
Karakteristikk: Grupper med to hurtigblink

Senterledsmerke

Senterledsmerke

Et senterledsmerke kan markere midten av en kanal eller et annet trygt område. Trafikken kan gå på alle sider av merket.

Farge: Rød og hvit
Toppmerke: En rød kule
Lys: Hvitt
Karakteristikk: Flere ulike typer langblink

Spesialmerke

Spesialmerkene blir nyttet til å markere forskjellige typer områder som skips- og båttrafikken skal holde klar fra, så som område for militærøvinger, område med kabler eller oljerørledninger, lagringssteder og område for rekreasjon (badeplass).

Farge: Gul
Toppmerke: Gult kryss
Lys: Gul
Karakteristikk: Hva som helst

Jernstang med arm

skal passeres på den siden som armen peker (armen peker bestandig mot trygt farvann). Men dobbeltsjekk alltid med kartet, da jernarmen kan ha snudd seg i dårlig vær og lignende.

Har du lyst til å lære mer? Ta et kurs!

Ta del i et aktivt læringsfellesskap med motiverte veiledere og båtinteresserte deltagere fra hele landet, eller ta båtførerkurset som digitalt nettkurs i ditt eget tempo. På RS Sjøliv kan du velge den kurstypen som passer deg best.