Hopp til innhold

Hvordan bruke et multimeter?

Mange kaller det et voltmeter, men det kan brukes til mye mer enn å måle spenning. Derfor kalles det et multimeter. Det er et allsidig, håndholdt instrument som hører hjemme i alle båter. Her er en god oversikt og tips på hvordan du kan få mest ut av ditt multimeter. 

Gå rett til:

Tekst og foto: Trond J. Hansen

Hva slags multimeter skal man velge?

Du får et allsidig instrument av god kvalitet for rundt 600 kroner. Et multimeter bruker du til alle typer feilsøking på det elektriske anlegget, enten det er likestrømanlegget (12 volt) eller landstrømanlegget (230 volt). Du bruker det også om du skal montere nytt utstyr, eller utføre vedlikehold og sjekk på eksisterende utstyr. Instrumentene har mange tilleggsfunksjoner. Vi tar med de mest aktuelle, men først et par tips.

  • Noen instrumenter velger automatisk spenningsområde som skal måles, og om det er likestrøm eller vekselspenning. Ellers må du velge selv. DC er likestrøm (12 V), AC er vekselstrøm (230 V).
  • Ved vekselstrøm er det likegyldig om du bruker den svarte eller røde pinnen mot kontaktpunktene. Ved likestrøm skal du i utgangspunktet sette den røde pinnen på måleledningen mot pluss, og den svarte mot minus (jord). Det skjer ikke annet enn at du får et minus tegn foran volt-verdien om du bytter om.

Opplever du at båten din tar mye strøm?

Feilsøking med multimeter

Sjekke sikringer med multimeter

SJEKKE SIKRINGER: Skal du sjekke om en sikring er i orden, så holder du den svarte ledningen mot et jordingspunkt i sentralen, og den røde ledningen mot u-siden på sikringen. Dersom du ikke får utslag på voltmeteret, så prøv på innsiden av sikringen. Om voltmeteret da gir utslag, så er sikringen røket. Om ikke ligger feilen annet sted.

Bildet viser en typisk strømkrets

FEILSØKING PÅ VOLT-ANLEGG: Instrumentet brukes til feilsøking på 12 volt anlegget. En strømkurs i båten fungerer normalt slik at inn til lampe, eller apparat, så går det en direkte ledning fra minus/jord. Denne skal ikke ha verken bryter eller sikring. Pluss-ledningen går først via en sikring (kan være felles til flere lamper/apparater) og så gjennom en bryter. Ved feilsøking bruker vi elimineringsmetoden. Dersom for eksempel pæren til lanterne er i orden kan feilen i praksis enten ligge i selve lanternen, i bryteren, i sikringen eller det kan være brudd i tilførselsledningen(e). Vi pleier å begynne med å sjekke om det er strøm frem til kontaktpunktene på lampen. I dette tilfellet er det ikke det. Vi går videre til å sjekke sikringen slik det er angitt i forrige punkt. Om sikringen er i orden fortsetter man feilsøkingen. Det kan også være brudd på minus-ledning. Se større bilde nederst i saken.

Måle spenningsfall med multimeter

MÅLE SPENNINGSFALL: Du kan måle spenningsfall. La oss si at du har et batteri til baugthruster, som du synes fungerer dårlig. Da kan du først måle utgangspunktet til ledningene som går til thrusterbatteriet, og så måle hvor mye som kommer frem. På den måten kan du finne ut hvor mye som forsvinner underveis og eventuelt forsterke ledningene.

Summerfunksjon med multimeter

SUMMERFUNKSJON: De fleste instrumenter har, i tillegg til å kunne vise motstand (ohm), en summerfunksjon. Det vil si at instrumentet gir fra seg en akustisk summelyd når det er forbindelse. La oss si at du har en bryter du ikke er sikker på om er i orden. Da kan du holde pinnene mot kontaktpunktene og slå bryteren på og av. Om den fungerer vil instrumentet summe når bryteren er i på-stilling. Du kan også bruke en summer dersom du skal kontrollere om en sikring er røket eller ikke. Det er viktig at du ikke skal bruke ohmmeteret/summeren på et anlegg med strøm på. Bruk voltmeter til feilsøking med strøm på, summeren ved feilsøking uten strøm på anlegget.

Tips: Om du bare skal sjekke om det er strøm på stikkontakter, eller skjøteledninger, er det kjekt å ha en spenningstester. Holder du tuppen av måleren mot strømførende kontakt/kabel lyser den rødt. Du behøver ikke berøre noen kontakter. Pris ca. kr 100.


Sjekk landstrømmen med multimeter

Husk å stille inn på vekselstrøm (AC).

Er du usikker på om jordingen er i orden på landstrømkabel kan du lett kontrollere dette med et multimeter.

*Mellom fasene skal det være mellom 220 og 240 volt. Om du da måler mellom en av lederne og jord vil det, dersom det er 220 volt, være 127 volt. Ved 240 volt vil spenningen mellom leder og jord være cirka 138 volt.

Regnestykket er at det mellom leder og jord skal være spenningen delt på roten av 3, altså 230 volt ÷ √3 = 230 ÷ 1,732 = 133 volt. Ved 220 volt, 127 volt mot jord

Sjekk batteri og dynamo

Et multimeter er svært nyttig når du skal kontrollere lading og sjekke tilstand på batteri.

Ladespenning fra dynamo eller 230 volt batterilader skal ideelt være 14,4 volt målt direkte på dynamo/lader **.  Et friskt batteri holder knapt 13 volt uten belastning. Oppgitte verdier er for «vanlige» syrebatterier. Litt annerledes på AGM- og Gel-batterier.

Under lading (via 230 volt lader eller dynamo):

Ved forbruk uten lading:

**Noen typer batterier skal ha lavere spenning, blant annet Gel-batterier.

Ved hvilespenning (uten lading og forbruk)

Tangamperemeter


Et tangamperemeter kan være et godt alternativ til et multimeter, og i stor grad har de også de samme funksjonene. Enkelt sagt kan vi si at hovedfunksjonen til et multimeter er å måle spenning (volt), mens hovedfunksjonen til tangamperemeteret er å måle strøm (ampere). Et tangamperemeter har en «klype» som tres rundt en av de strømførende ledningene. I praksis vil det i båt gjerne være rød pluss-ledning. Instrumentet vil da vise hvor mye strøm som brukes. Instrumentet er veldig nyttig ved feilsøking på det elektriske anlegget. Blant annet til å finne frem til hvilke ledninger som er strømførende. Du kan enkelt måle forbruk til et bestemt apparat. Også praktisk for å avsløre strømlekkasjer, for eksempel om batteriene tappes ned uten at det er forbruk.

Bildet viser en typisk strømkrets

TYPISK STRØMSYSTEM

Det elektriske systemet er bygget opp av en rekke strømkretser. En strømkurs i båten fungerer normalt slik at inn til lampen/lanternen (eller andre apparater), så går det en direkte ledning fra minus/jord. Denne skal ikke ha verken bryter eller sikring. Pluss-ledningen går først via en sikring (som kan være felles til flere lamper/apparater) og så gjennom en bryter.

DC er likestrøm (12 V), AC er vekselstrøm (230 V).

Greit å huske