Hopp til innhold

Sjøveisreglene du bør kunne

Skal jeg vike til styrbord eller babord for seilbåten foran meg? Sjøveisreglene gir deg svar. Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes på sjøen. Et vesentlig element i Sjøveisreglene er prinsippene for styring og seilas.

Vikepliktregler til sjøs

Gjelder også for kajakker, kanoer, robåter o.l.

 1. Du har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord (høyre).
 2. Du har vikeplikt for båter du innhenter.
 3. Motorbåter har vikeplikt for seilbåter under seil.
 4. Fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøyer. (Norsk særregel – forenklet)

Sjøvettreglene

 1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Vikeregler for motorbåter

Hold styrbord for møtende båt : Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.

Vik for båter fra styrbord : Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra babord vike for den som kommer fra styrbord.

Motorbåt viker for seilbåt : Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.

Vikeregler mellom seilbåter

Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord : Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den som får vinden inn fra babord side vike for den andre.

Lobåt viker for lebåt : Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er «nærmest» vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!

Andre vikeregler


Innhentende båt viker for båt som blir innhentet: En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.


Hold god avstand til nyttetrafikk: Fritidsbåter skal alltid holde av veien for større fartøyer og nyttetrafikk.


Hold til styrbord i trange led : En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp. En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.


Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt : Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere.


Alle sjøveisreglene gjelder også for kajakker, kanoer, robåter o.l., dvs. at de har vikeplikt for all nyttetrafikk og seilbåter, samt motorbåter som kommer fra styrbord.

Det er viktig å huske på at disse er sjøens myke trafikanter, og ikke alltid like godt synlige. Dersom du befinner deg i f.eks en kajakk, er det viktig at du innretter deg deretter. Hold deg langs land, og velg ruter der andre båter ikke kan ferdes. Vis også hensyn for badende.

Skaff deg sjøkunnskap

I nettbutikken har vi mange gode produkter som kan øke din kunnskap til sjøs.

Bildet viser et utklipp fra Redningsselskapets digitale båtførerkurs.

Digitalt båtførerkurs

I vårt digitale båtførerkurs lærer du alt du trenger til båtførerprøven – når og hvor du vil!