Hopp til innhold

Sjøvettreglene

Sjøvett. Sjømannskap. Båtvett. Flere begrep for det som enkelte vil kalle sunn fornuft. Her er de viktigste sjøvettreglene for et trygt og hyggelig båtliv.

Sjøvettregel nr. 1

Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

Sjøvettregel nr. 1

Sjøvettregel nr. 2

Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

Sjøvettregel nr. 2

Sjøvettregel nr. 3

Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.

sjøvettregel nr. 3

Sjøvettregel nr. 4

Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

sjøvettregel nr. 4

Sjøvettregel nr. 5

Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord.

Sjøvettregel nr. 5

Sjøvettregel nr. 6

Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

sjøvettregel nr. 6

Sjøvettregel nr. 7

Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

sjøvettregel nr. 7