Hopp til innhold

Slik redder du en som holder på å drukne

Hva gjør du hvis du oppdager en person som holder på å drukne?

Hvis du oppdager noen som holder på å drukne, må du se om du kan få personen opp fra vannet eller at vedkommende flyter og har frie luftveier fram til hjelpen kommer. Ivareta din egen sikkerhet slik at du ikke ufrivillig havner i vannet eller blir skadet.

Både livreddende tiltak og varsling må skje raskt. Rop om hjelp hvis det er andre i nærheten, og ring medisinsk nødtelefon 1-1-3 for å varsle med en gang. Del på oppgavene om dere er flere.

Slik redder du en person som holder på å drukne:

ROP UT
Hei, du! Svøm til stigen bak deg!»
Ropingen gjør omgivelsene oppmerksom på hva som skjer, og om personen i nød kun trengte å orientere seg er redningen utført når du ser at han har kommet seg i land selv. Uansett om personen reagerer eller ikke, får du informasjon som hjelper deg til å handle videre.

REKK UT
Rekk ut en «forlenget arm» for å få tak i personen, om han er bevisst og mindre enn fem meter unna. Dette kan være en lang gjenstand som en fiskestang, pinne, båtshake eller noe annet brukbart som finnes i nærheten. Sørg for at du selv har en stabil stilling.

KAST UT
Kast ut en livbøye, flytevest eller annet med oppdrift som kan hjelpe personen å holde seg flytende. En livbøye har som regel en line på rundt 20 meter. Behold lina og kast ut bøyen, så kan du trekke personen mot land.

RO UT
Er personen i vannet langt ute og/eller bevisstløs og du har en båt i nærheten, kan du bruke den for å korte ned distansen mellom deg og vedkommende. Få personen til å holde seg i akterenden av båten, eller hold henne til hjelpen kommer om hun er for svak.

SVØM UT
Om du ikke har livredningstrening er det tryggest å skaffe hjelp. En person som drukner kan ha panikk, og kan dra deg under.

Må du svømme ut bør du ha med noe som flyter for å ha mellom deg og personen i vannet. Det kan for eksempel være en redningsvest, en bademadrass eller aller helst en livbøye om det finnes på stedet. Er det flere til stede kan du få en annen til å holde tauet og dra dere inn.

Varsling og førstehjelp ved drukning

Når du har fått personen på land, må du sjekke om han eller hun er bevisst og puster selv eller ikke.

Se hvordan du hjelper en som holder på å drukne: