Hopp til innhold
Vinterbåthavn sett ovenfra

Strøm hele vinteren

Skal båten ligge ute i vinter?  Spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge er det vanlig at båten ligger på sjøen hele vinteren. Da er det avgjørende at det er strøm om bord – til varme, lading og avfukting. Om strømmen blir borte kan det få uheldige følger for motor og annet utstyr.

Tekst og foto: Trond J. Hansen

Hvorfor går strømmen?

Enkelt sagt kan vi si at det er tre hovedproblemer som kan medføre at strømmen går.

Overforbruk:

Overforbruk kommer som navnet tilsier at vi bruker for mye strøm. Strømforbruket må reduseres I nyere anlegg er 16A (cirka 3600 watt) vanlig. Eldre anlegg kan ha 10A sikringer.

Kortslutning:

Ved en kortslutning vil sikringene ryke. Dette kan komme av feil eller skade på landstrømkabel, skjøtekontakter eller på apparater som brukes.

Jordfeil:

Jordfeil er lekkasje av strøm, noe som typisk kan skje på grunn av fukt i kontakter eller i apparater. En jordfeil vil oftest medføre at jordfeilbryteren slår ut og kan føre til at hele anlegget slås ut. Feil på andre sitt anlegg kan medføre at du mister strømmen, eller omvendt.

Sjekkpunkter på strømuttak på kaien:

Landstrøm_uttak

Foreta en visuell kontroll av uttaket. Se at det ikke er skader på stikkontakt eller sikringer. Pass på at det ikke kan komme vann i anlegget.

Du kan måle spenningen med voltmeter. Ideelt sett skal den være mellom 220 og 240 volt. Er spenningen lavere enn rundt 200 volt bør du melde fra om det.

Spenningsdetektor_penn med rødt lys som indikerer om kabelen fører strøm

Det er veldig greit å ha en spenningsdetektor. Ser ut som en liten lykt. Den viser med rød diode om det er strøm bare ved å holde den mot kabel eller kontakt.

Bildet viser en luftavfukter og en frostvakt
Ved å holde båten fri for fukt kan vi forhindre rust, mugg og råte, beskytte elektronikk og bevare båtens verdi.

Om bord i båten

Feil eller skade på landstrømkabel kan føre til at man mister strømmen om bord:

landstrømkabel båt

Bruk landstrømkabel av god kvalitet, godkjent for utebruk. Slik kabel er merket H07RN-F eller tilsvarende. Den bør være på minst 2,5 kvadrat (3 x 2,5 mm2).

Vanntett landstrømskabel båt.

Både komplette landstrømkabler og kontakter for utendørsbruk er merket med IP44, eller høyere. Komplett landstrømkabel kan ha IP56

kabel for landstrøm gul

Sjekk at det ikke er skader eller gnag på kabelen. Mindre skader kan repareres med teip eller krympestrømpe. Ellers byttes kabelen.

Kobling av landstrømskabel. Sjekk

Åpne støpsel og skjøtekontakt (i hver sin ende) og sjekk at kontaktene er i orden. Er kontaktene irret rengjøres disse med smergel og spray (f. eks CRC 6.66). Kutt gjerne noen centimeter av kabelen og koble på nytt.

Landstrømkabel på kai som står i fare for å bli klemt av rullebryggas hjul.

Pass på at kabelen ikke ligger slik at den kan komme i klem når båt og brygge beveger seg. Det er vanligvis mer bevegelse i anlegget på vinteren enn om sommeren.

Flere tips om landstrøm