Hopp til innhold

Test om gassanlegget er tett

Gass er praktisk, men kan være livsfarlig. En enkel, fastmontert lekkasjetester forteller om gassanlegget er tett.

Tekst og foto: Torsten Rasmussen/Båtliv.

Lekkasjetest

Det finnes flere typer væskebaserte lekkasjetestere. I dette tilfellet ser vi nærmere på bruk og vedlikehold av en vanlig modell fra Gaslox. Modellen har vært på markedet i noen år og prisen ligger på en snau tusenlapp hos de fleste båtutstyrsforretninger. Denne er beregnet til å kontrollere tetthet i gassanlegget med et arbeidstrykk på inntil to bar. I kombinasjon med en rimelig gassalarm og rutinemessig bytte av gamle slanger sørger testeren for fullgod sikkerhet om bord.

Les også: Unngå brann om bord

Slike væskebaserte varslere sladrer om lekkasjer ved at det kommer bobler i kontrollglasset. Gjør det gjerne gjerne til en vane å sjekke anlegget jevnlig. Det er en lett jobb.

Kontroller hver sesong
Lekkasjetesteren består av et glassreservoar med propylenglykol. Hver gang det trykkes på lekkasjetesteren forsvinner en liten del av væsken. I løpet noen sesonger vil væsken være oppbrukt og reservoaret må fylles opp igjen.

Det er en god ide å kontrollere gassanlegget ved første gangs bruk etter sesongen, etter lengre tids opplag og hver gang det skiftes gassbeholder. Indikatoren skal være montert loddrett i flaskerommet rett etter gassregulatoren og må være tilsluttet med en godkjent gasslange. Glasset må dessuten være lett synlig for inspeksjon.

Merk gassens «retning», som er markert med en pil til inngangen fra flasken.

Slik tar du testen:

SJEKK VÆSKEN: Når reservoaret skal fylles dreies den gjennomsiktige beholderen med fingrene i pilens retning.

HARDT?: Hvis glasset sitter hardt fast er det nødvendig å demontere testeren og forsiktig løsne glasset med en tang

FYLL: Propylenglykol leveres i små flasker og helles direkte i glasset. Fyll væsken opp til markeringen på glasset.

SJEKK FOR LEKKASJER OG FINN EVENTUELLE FEIL: Før «fingertiltrekkingen» av glasset skal o-ringen kontrolleres og byttes i tilfelle skader eller deformering.

ÅPNES: Åpne sikringskranene i systemet og skru opp blusskontrollene på alle gassdrevne enheter. Dette skal skje uten å koble ut gassikringsventilen for hver enkelt bluss. Med andre ord skal blussene åpnes uten at kontrollene trykkes inn.

SE ETTER BOBLER: Trykk på den røde knappen og hold den inne i omtrent 10 sekunder. Kommer det ikke bobler i glasset er gassystemet tett fra testeren og frem til det enkelte forbruksstedet. Bobler det i glasset er det en lekkasje i systemet.

LUKK IGJEN ALLE BLUSSKONTROLLENE: Steng eventuelle lokale ventiler ved blusset. Trykk igjen på knappen. Bobler det fortsatt i glasset er lekkasjen trolig i slangene eller i rørsystemet. Stryk såpevann på rør- og slangekoblinger. Lekkasjer vil vises som bobler. Stram eller bytt koblingene.

TENN ET LITE GASSBLUSS OG LA DET BRENNE PÅ LAV VARME: Trykk på den røde testknappen. Det vil da boble i glasset ettersom gassforbruket «oppfattes» som en lekkasje. Dette er også en test av selve lekkasjetesteren.

GASSAPPARATENES SIKRINGSSYSTEMER KAN OGSÅ KONTROLLERES VED HJELP AV LEKKASJETESTEREN: Man må da være to om jobben. En person tenner et forbrukspunkt og skrur blusset eller ovnen ned på lav stilling. Den andre trykker på testeren. Blusset blåses så ut. I løpet av l0-30 sekunder skal det høres et lite klikk. Samtidig skal det slutte å boble i glasset. Gjenta denne testen på alle brennerne i båten.

Artikkelen er levert av