Hopp til innhold

Unngå disse båtpuss-tabbene

Når våren nærmer seg, blir det fart i båthavnene. Mange ønsker å få gjort årets båtpuss så fort som mulig, men det lønner seg å holde iveren i sjakk. Det er like viktig å gjøre jobben riktig som raskt.

Her er de åtte vanligste båtpuss feilene du bør unngå: 

Temperaturfella

Selv om det frister å gå i gang med maling av båten, så er det verdt å sjekke temperaturen først. Begynn med å se på lufttemperaturen – under fem grader celsius gir betraktelig lenger tørketid på bunnstoff. Husk også at det er temperaturen i overflaten som skal males som teller. Den kan jo være betydelig kaldere enn lufttemperaturen dersom den har stått i skyggen. Husk også at enkelte produkter, f.eks epoxygrunninger, må ha en minimumstemperatur for at herdeprosessen skal fungere. Tørketider finner du i produktenes tekniske datablad på jotun.no eller i appen «Jotun Yachting» under Produkter.

Direkte sollys

Du bør ikke male i direkte sollys. Solens varme kan risikere å tørke malingen ytterst i malingsfilmen mens du maler, slik at du kan risikere å dra av malingen med rullen mens du jobber. I tillegg kan det være vanskeligere å se hvor man har malt, og det endelige resultatet blir skjoldete. Vent heller til solen har dreid og du får skygge på overflaten du skal male.

Glemme å sjekke værmeldingen

Regn på våt maling er selvsagt ikke særlig heldig. I tillegg kan raskt fall i temperaturen om kvelden forårsake duggmatting. Sjekk heller værmeldingen en ekstra gang, og utsett malingen til værmeldingen er mer malingsvennlig.

Rørefella

Malinger, spesielt bunnstoff, bør røres jevnlig under tiden man maler. De aktive virkestoffene i bunnstoffer har en høy egenvekt og synker til bunnen av boksen etter hvert. Det er derfor viktig å røre opp malingen godt før man starter, slik at de aktive virkestoffene fordeles jevnt i malingen og dermed på hele skroget. Be gjerne butikken riste boksen for deg dersom de har en ristemaskin!

To-kompnonentprodukter må også røres svært nøye før de taes i bruk. Begge komponentene må være godt blandet for at produktet skal herde ordentlig.

Forskjellige batcher av bunnstoff

Om du kjøper flere bokser med bunstoff, sjekk om de har forskjellige batchnummer. Batchnummeret finner du på den hvite etiketten på forsiden av boksen. Det kan forekomme nyanseforskjeller i bunnstoffene fra batch til batch. Dermed er det anbefalt å blande malingen fra to forskjellige batcher før man begynner å male, slik at man får en ensartet farge på hele skroget.

Vårpuss, bunnstoff

Overmalingsintervall

Hvor raskt kan man male over det første strøket? Når kan man sjøsette? Eller hvor lenge kan man vente mellom grunning og bunnstoff? Overmalingsintervallet styres av temperatur og luftfuktighet. Det er derfor viktig å sjekke produktets tekniske datablad for å få riktig intervall. Dersom man gjør feil ved overmaling, kan man risikere at det første strøket sitter fast i rullen eller penselen når man legger på påfølgende strøk, at malingen krakelerer etter tørking,  eller at bunnstoffet får dårlig heft og flasser av dersom en epoxygrunning har herdet for lenge.

Produkt fra Jotun som kan brukes ved klargjøring til vinterlagring av båten.

Feil rengjøringsmidler

En vanlig feil blant båteiere, i følge Jotun, er å kikke i kjøkkenskapet etter et rengjøringsmiddel til båten. Rengjøringsmidler for kjøkken inneholder ofte ingredienser som legger igjen fett og olje i overflaten, og som kan gjøre det vanskelig å få et godt resultat ved polering under båtpuss. Bruk heller et rengjøringsprodukt som er spesialutviklet for å fjerne salt og maritim forurensing fra båten og som sikrer et godt grunnlag for en vellykket polering etterpå. Jotun anbefaler Boatwash for vanlig vask og Waterline Cleaner for fjerning av gulning og rur.

Polering av båt med maskin

Poleringsmaskin – til polish eller voks?

Det er en utbredt misforståelse at poleringsmaskiner kun skal brukes til voks. Poleringsmaskinen – enten den er roterende eller oscillerende – brukes til rens av overflaten sammen med en egnet pad og rubbing eller polish for å fjerne oksidering og gjenopprette glansen i overflaten. Voksen påføres med fordel med mikrofiberklut i et tynt lag, la den tørke i henhold til anbefalingen, og tørk av overskytende produkt med en mikrofiberklut igjen. Dersom voksen oppleves som vanskelig å få av, er det fordi den har tørket for lenge. Da får man den enklest av igjen gjennom å legge på et nytt lag med voks som oppløser den underliggende harde voksfilmen.