Hopp til innhold

Derfor bør du ha VHF om bord

VHF er kanskje det viktigste hjelpemiddel om en nødsituasjon skulle oppstå på sjøen. Ikke bare om du selv skulle få problemer, men også for at du skal kunne hjelpe andre.

Vil du på VHF-kurs? Se våre aktuelle kurs på lenken under.

Fastmontert eller bærbar VHF?

Av Trond J. Hansen

I dag bruker de fleste i fritidsbåt mobilen til vanlig kommunikasjon. Derfor har mange sluttet å bruke VHF. Andre skaffer seg håndholdt eller fastmontert VHF, men lar være å registrere den. Enten for at de ikke vil betale den årlige avgiften, eller for at de ikke har VHF-sertifikat. For å få lisens må man gjennomføre og bestå et VHF kurs.

Bildet viser en vhf radio

Det er nærmest en formalitet å registrere VHFen. Mange forhandlere ordner dette på stedet. Du må oppgi litt informasjon om båten, samt fødselsdato. Årlig avgift er i dag kr 535. VHF-sertifikat kan du ordne på nett, eller du kan delta på kurs. Det kreves ikke sertifikat eller registrering av VHF ved kjøp, men dette skal være i orden før VHF tas i bruk. Når du har fått lisens blir du tildelt et MMSI nummer (Maritime Mobile Service Identity). Dette er et unikt ni-sifret gjenkjennelsesnummer som programmeres i VHFen. Har du nødpeilesender i båten, så brukes samme MMSI-nummer.

Bildet viser en vhf radio

Alle nyere VHFer er utstyrt med det som kalles DSC (digital selective calling). Det innebærer at du kun trykker inn én nødknapp (Distress), så sendes det ut en forhåndsprogrammert nødmelding til kystradio og til alle farkoster i området. Når VHF er tilkoblet GPS, så sendes det også ut informasjon om din posisjon.

Bildet viser en standard vhf radio

Det finnes et stort utvalg VHFer i forskjellige prisklasser. Noen kan ha nyttige tilleggsfunksjoner, som innebygget GPS og AIS. En del VHFer kan utstyres med ekstra håndsett.

Bildet viser en antennekabel til vhf radio

Det er viktig at VHFen monteres fagmessig. Spesielt utsatt er koblinger for antennekabel som bør sjekkes årlig. Er du usikker bør du la fagfolk foreta installasjon og vedlikehold. Dess høyere antennen monteres, dess lengre rekkevidde. Snakk med båtutstyrsbutikken for å få riktig antenne og antennekabel til din båt.

Bildet viser en mann som bruker vhf radio på en båt

Kall gjerne opp Kystradiostasjon (på arbeidsstasjon) for radiosjekk et par ganger i året, for å sjekke at VHFen fungerer.

Bildet viser en håndholdt vhf

En bærbar VHF er et meget nyttig hjelpemiddel, men rekkevidden er kortere. Det har både sammenheng med at den ikke er like kraftig og at den ikke kobles til ekstern antenne. Selv om det er visse begrensinger, er en god håndholdt VHF sikkerhetsmessig et unikt hjelpemiddel, siden den lett kan tas med om man for eksempel må gå i jolle eller redningsflåte. Den er også et godt alternativ for dem med åpen båt, hvor det kan være vanskelig å fastmontere VHF. Videre kan det være en ekstra sikkerhet å ta den med seg i jolla om du skal ut for å fiske en kveldsstund. Ideelt sett bør man ha både fastmontert VHF og en håndholdt med DSC. Du betaler bare én årsavgift til Telenor Kystradio selv om du har flere VHFer.

Bildet viser en vhf radio

Når du har lagt inn MMSI-nummer kan du sende nødmelding fra den håndholdte, og meldingen vil inneholde informasjon om din posisjon. Inntil 1. januar 2013 var det slik at man la inn samme MMSI-nummer på stasjonær og håndholdt med DSC. Nå er det slik at man på håndholdt legger inn tallet 8 i begynnelsen av nummeret og fjerner den siste nullen. Ved nødalarmering vil mottaker da vite at det dreier seg om en bærbar enhet. Redningsmannskap vil også vite at det ikke er sikkert de skal søke etter den type farkost VHFen er registrert på. Det nye systemet har ikke tilbakevirkende kraft og skal ikke forandres i eksisterende VHFer (uten å melde fra til Telenor).

Bildet viser en vhf radio og en mobiltelefon

Sender du ut en nødmelding via VHF settes det umiddelbart i gang et stort redningsapparat. Mobiltelefon kan aldri erstatte VHF. Mobildekningen på sjøen er ikke tilstrekkelig. Den har begrenset batterikapasitet og kan være vanskelig å betjene i en stress-situasjon, men først og fremst er problemet at du bare kan ringe til ett spesifikt nummer. De fleste har likevel med seg en mobil, og den kan i en del tilfeller være et nyttig supplement til annet sikkerhetsutstyr. Redningsselskapet har en app – RS-SafeTrx – for rask kontakt med redningsskøyte.

Bildet viser et oppslag for vhf prosedyrer, som du lærer på et vhf kurs

De fleste av oss gjør gjerne den feilen at vi bruker VHFen for sjelden. Er du for eksempel usikker på kursen til et større, møtende skip er det bare å kalle det opp for å høre hvordan du skal forholde deg. Det er viktig at alle om bord kan betjene båtens VHF, enten de har sertifikat eller ikke. Vi anbefaler at man har oppslag om nødprosedyrer i nærheten av VHFen. Selvklebende oppslag får man tilsend fra Telenor Kystradio.

Se utvalget, og kjøp VHF i vår nettbutikk

Slik tester du VHF-en

Husk at Telenor Kystradio setter pris på at du sjekker VHF-en din.

Rekkevidde VHF

HØYEST MULIG: Dess høyere antennen monteres, dess lengre rekkevidde. VHF-sinaler går i en rett linje, fra antenne til antenne. På grunn av bølger og jordkrumming vil en lavt plassert antenne gi begrenset rekkevidde.

Nødprosedyrer

Vi repeterer standard nødprosedyrer. Husk at du alltid skal sende nødmeldinger med VHF på full styrke. Om du har VHF uten DSC, start på punkt 2.

Nødkalling kanal 16

Nødmelding kanal 16

Andre typer meldinger:

Hør den dramatiske nødsamtalen