Hopp til innhold

Strandryddeuka

Bli med på dugnaden!

STRANDRYDDERUKA 2022 (9.-18. september)

BLI MED Å HOLD NORGE RENT!

Strandryddeuka er et tiltak fra Hold Norge Rent og hvert år oppfordrer de hele Norge til å bli med å rydde de flotte strendene, fjordene, elvene og turstiene våre for plast, avfall og søppel. Her er alle velkomne, store og små! Du velger selv hvilken dag du vil rydde, og det er et nytt tema hver dag gjennom hele uka.

Hvorfor er det så viktig å fjerne søppel?

Søppel i naturen gjør en stor skade på planter og dyr, og har derfor blitt et stort miljøproblem. Mellom 70-80 prosent av søppelet er plast, og over 8 millioner tonn plast ender i havet hvert år.  

Alt fra de minste plankton til de største hvalene påvirkes av plasten. Sjøfugl er spesielt utsatt. En undersøkelse av havhester i Nordsjøen viste at hele 9 av 10 fugler har plast i magesekken. (WWF) I naturen har plast en levetid på opptil flere hundre år. Det kan ta 16 generasjoner før plast er brutt opp i så små deler at vi ikke lenger ser det i naturen. Når plasten havner i havet, brytes den opp i mindre biter. Dette skjer enda langsommere enn på land, fordi det er mindre UV-stråling og kaldere temperaturer. Etter hvert som plasten brytes opp i mindre biter, blir de vanskeligere og vanskeligere å fjerne fra naturen. Det dannes såkalt mikroplast (mindre enn 5 millimeter) og nanoplast (mindre enn 1 millimeter). 

94 prosent av plasten synker til bunns av havet og blir dermed enda vanskeligere å fjerne. Jobben vår er å fjerne mest mulig før det kommer så langt, og for å få til det er vi avhengig av at flest mulig bidrar. 

Hvorfor er RS engasjert i strandrydding?

Å tenke på miljøet er en selvfølge for enhver organisasjon, da det er viktig å ta vare på miljøet for å sikre fremtiden vår. Det betyr mye for oss å kunne være med å spre ordet om viktigheten av å fjerne søppel, og ikke minst plast, fra naturen. Vi ferdes på havet hver eneste dag og ser det flotte dyrelivet vi har langs Norges kyst. Dette er vi opptatt å bevare. Ett av Redningsselskapets formål er å berge verdier og grunnet våre redningsaksjoner mot forliste fartøy, forskåner Redningsselskapet miljøet for oljeutslipp og plastavfall for mange millioner i året. 

Frivillige og ansatte i Redningsselskapet skal ut å plukke søppel langs hele kysten denne uken. Bli med du også! Finn en ryddedugnad i nærheten av deg eller ta med familie eller kollegaer ut på en rydde-tur. Sammen kan vi bidra til et renere miljø.

Som medlem eller frivillig i Redningsselskapet hjelper du oss å berge verdier og å ta vare på miljøet samtidig som du styrer sjøsikkerheten.