Hopp til innhold

Hvert år dør en million sjøfugl og 100 000 marine pattedyr på grunn av marin forsøpling. Samtidig havner over 8 millioner tonn plast i havet årlig, og ifølge World Economic Forum vil det innen 2050 være mer plast enn fisk i verdenshavene.

Hvert år dør en million sjøfugl og 100 000 marine pattedyr på grunn av marin forsøpling. Samtidig havner over 8 millioner tonn plast i havet årlig, og ifølge World Economic Forum vil det innen 2050 være mer plast enn fisk i verdenshavene. Foto: