Hopp til innhold

Vår strategi

Vår strategi former Redningsselskapets mål og visjoner for tiden frem til 2030. 

Redningsselskapets strategi er utarbeidet i en prosess med bred involvering av hele organisasjonen gjennom høsten 2014 og våren 2015.

Hele organisasjonen, fra frivillige til president, har vært involvert i arbeidet med å forme målene for hvordan Redningsselskapet skal se ut i fremtiden. Strategien ble enstemmig vedtatt i Representantskapet 6. juni 2015 i Kristiansand. Strategien ble revidert i 2021, og gjelder frem til 2030.