Hopp til innhold

Styrearbeid

Maler og dokumenter:

RS Ung Presentasjon Standard

Aktivitetsdatabase

Regler for lokallag

Kollega guide

Beredskapsplan

Avviksskjema

Varsling

Årshjul Økonomi 21

Frifond oppsummert 21

Frifond Retningslinjer for fordeling

Frifond Søknadsskjema: Søknad2021

Frifond Rapporteringsskjema: Rapportering2020.

Økonomirapport prosjekter frifond

Møteinnkalling mal

Møteinnkalling eksempel

Saksnotat mal

Referatmal

Referatmal eksempel

Forklaringer for årsmøte

Årsmøteinnkalling mal

Nyvalgt lokallagsstyre mal

Årsmøte protokoll mal

Årsrapportmal

Årsrapport eksempel

Handlingsplan mal

Budsjett aktivitetsplan mal RS Ung

Reiseutgifter RS Ung

Stiftelsesmøte presentasjonsmal

Stiftelsesmøte protokollmal

Styrende dokumenter

Vedtekter

Regler for lokallag

Lenketips eksternt:

Tips til styrearbeid: UngOrg:

Skap en Trygg kultur: trygg.lnu.no

Inkluderingstips: http://www.frivillighetnorge.no/no/inkludering/rad_om_inkludering/

Organisasjonshåndbok fra Frivillighet Norge: http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Organisasjonshndbokarevidert2014.pdf

Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner : LNU.no