Hopp til innhold

Abid Raja besøkte «Trygg Havn på RS Noatun»

– Vi har et felles samfunnsansvar for å gi barn livreddende svømmeferdigheter og gode oppvekstminner, sier stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja. Onsdag 17. juli besøkte han familieferieprosjektet Trygg Havn på RS Noatun, arrangert i samarbeid mellom Blå Kors og Redningsselskapet.

I snart to uker har Redningsselskapet og Blå Kors arrangert sommerferie for familier i sårbare livssituasjoner på Redningsselskapets sjøsikkerhetssenter RS Noatun i Horten. På programmet har det blant annet vært bading, robåt, kajakk og fisketur. Mulighet til å utforske livet i havet, og hilse på krabbene som bor under brygga har det også blitt.

 

Viktig å starte sjøvettopplæring tidlig

– I Redningsselskapet har vi en nullvisjon: Ingen skal drukne. Vi mener at det er viktig å begynne opplæring i sjø- og vannvett i ung alder. Norge er en sjøfartsnasjon, med en lang kystlinje, og mange små og store innsjøer, så det er viktig at alle vet hvordan de skal holde seg trygge i og ved vann, sier Anders Westrum Økstad, rådgiver i Redningsselskapet. På landsbasis gir Redningsselskapet årlig ca 50.000 barn sjøvettopplæring gjennom ulike aktiviteter. Trygg Havn er et av disse tiltakene.

Redder liv og bedrer livskvaliteten

«At barn får en mulighet som prosjektet «Trygg Havn» er ikke bare livreddende gjennom den opplæringen de får, men hever også livskvaliteten deres ved at de får med seg gode opplevelser fra barndommen.»

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre

Jeg vil gi et barn gode sommerminner!

Abid Raja er helt enig i at det er viktig å starte sjøvettopplæringen tidlig, og at barna også får øvd seg i realistiske omgivelser; å bade i sjøen byr på helt andre utfordringer enn et basseng når det kommer til blant annet bølger, sikt og temperatur.

 

Ikke alle har foreldre som kan lære bort

– Kun halvparten av norske tiåringer har de elementære svømmeferdighetene de skal ha i henhold til læreplanen. Det er langt dårligere enn i våre nordiske naboland. Norge er jo en konkurransenasjon, men her har vi en jobb å gjøre, sier Raja.

Sommerferien er tiden da mange små knekker svømmekoden, som oftest ved hjelp av en mor, far eller annen omsorgsperson. Men det er ikke alle forunt å ha voksne som kan lære bort. Abid Raja lærte selv å svømme som voksen. For ham er svømmeferdigheter blant unge blitt en hjertesak. Hans egne barn ble tidlig sendt på organisert svømmeopplæring, men han har forståelse for at ikke alle har mulighet til det. Er familieøkonomien trang er organisert svømmetrening eller turer i svømmehallen noe som fort må velges bort. Derfor er Trygg Havn-prosjektet en fin mulighet til å gi sjøvettkunnskap og glade ferieminner til grupper som ellers kunne falt utenfor.

Å bade i sjøen byr på helt andre utfordringer enn et basseng når det kommer til blant annet bølger, sikt og temperatur. Anders W. Økstad, rådgiver i Redningsselskapet, og Abid Raja tar seg en tur med pedalbåten mens de diskuterer viktigheten av sjøvettkunnskap hos barn og unge.

Sjøvett og gode ferieminner til sårbare grupper

18 familier med ulike utfordringer har fått plass på årets Trygg Havn-ferie. Hos noen foreldre kan det være økonomien som setter en stopper for ferieplanene. Andre foreldre trenger litt hjelp til å skape rammene for en god ferie grunnet utfordringer knyttet til f.eks. rus eller psykisk helse.

– Vi ønsker at de barna og familiene som i utgangspunktet ikke har mulighet til å reise på ferie skal få nettopp den muligheten. Mestringsfølelsen og tiden til å skape gode barndomsminner sammen med mamma og pappa er kjempeviktig. Det styrkes noen familiebånd i løpet av ferieukene. I år har vi hatt rundt 2500 søkere, bare på sommerferiene. Ca. en tredjedel, rundt 850, har fått plass, så det vitner om et stort behov, forteller Bianca Nilsen, feriekoordinator i Blå Kors Ferier.

Celebert besøk

”Det er ikke så ofte jeg blir bedt om å skrive autograf på armen til folk”, sier stortingspolitiker Abid Raja. «I panna da?» spør jentene. «Nei, ikke der heller», medgir han med et smil.

Jeg vil gi et barn gode sommerminner!

– I et rikt land som Norge er det lett å tenke at alle har råd til ferie, men slik er det ikke. At barn får en mulighet som prosjektet «Trygg Havn» er ikke bare livreddende gjennom den opplæringen de får, men hever også livskvaliteten deres ved at de får med seg gode opplevelser fra barndommen, avslutter Raja.

Fakta

  • Trygg Havn på RS Noatun er et samarbeidsprosjekt mellom Redningsselskapet og Blå Kors, for å gi ferietilbud og sjøvettopplæring til sårbare familier.
  • Tall fra Folkehelseinstituttet (2011) viser at for over 90.000 barn har minst en av foreldrene et alkoholmisbruk.
  • Levekårsundersøkelsen 2018 viser bl.a. at 20% av enslige forsørgere ikke har råd til en ukes ferie.
  • I første halvår av 2019 druknet 37 personer i Norge.
  • De fleste drukninger skjer etter fall fra land eller brygge.
  • Barn i barneskolealder, ungdom og eldre mennesker er mest risikoutsatt for baderelaterte drukningsulykker.
– Mestringsfølelsen og tiden til å skape gode barndomsminner sammen med mamma og pappa er kjempeviktig, forteller feriekoordinator i Blå Kors, Bianca Nilsen.

Har du spørsmål eller ønsker du å støtte prosjektet? Ta kontakt med oss.