Hopp til innhold

Om kurs

Kurset gjennomføres i perioden september –desember og er delt opp i to deler; En teoretisk del som blir gjort ved e-kurs på skolen og en praktisk del som Redningsselskapet gjennomfører ved land og i sjø.

Alle elever må ha gjennomført og bestått e-læringen for å kunne delta på den praktiske delen av kurset. Skolen vil få tilgang til e-kurset når de melder seg på kurset. E-kurset gir deltakerne en teoretisk innføring i tema som omhandler trygg ferdsel ved sjø, selvberging, livredning, hypotermi, hjerte-/lungeredning, stabilt sideleie og alarmering.

Den praktiske delen av kurset starter med at elevene får informasjon om dagens aktiviteter og viktige sikkerhetsrutiner. Elevene blir så delt i to grupper og skifter til våtdrakter. Gruppene gjennomfører først en runde utendørs med opplæring i hvordan man ferdes trygt ved sjø og tolker vind-, bølge- og værforhold. Deretter får elevene trene på bruk av livliner og livbøyer. Elevene blir så sendt puljevis i sjøen, hvor de får øvelse i å håndtere kuldesjokk, spare krefter ved å flyte i vannet, ta imot livliner/-bøyer og redde seg om bord i båt.

Instruktørene blir assistert av representanter fra frivillige i Redningsselskapet som har båt tilgjengelig. RS-båten brukes til beredskap. Etter at elevene har vært i vannet avsluttes kurset med fokus på hjerte/lungeredning, stabilt sideleie og alarmering. Alle disse øvelsene gjennomføres også ute for å gi elevene en så realistisk trening som mulig.

Tilbake til hovedsiden