Hopp til innhold

Verdier og etikk

Våre verdier og etiske retningslinjer er hjelpemiddel for oss som ansatte i Redningsselskapet.

De definerer atferd som forventes av leder, medarbeidere og frivillige i organisasjonen og er grunnleggende regler om oppførsel og holdninger for utøvelse av arbeid som ansatt eller frivillig i Redningsselskapet.

 Mens verdiene definerer en unik kultur for Redningsselskapet, er de etiske retningslinjene mer generelle og grunnleggende i natur.

 Verdier:

 • Profesjonelle:
  Vi kan vårt fag, oppdaterer og utvikler oss, og er til å stole på.
 • Inspirerende:
  Vi er positive, engasjerte og kommuniserer godt med omverden.
 • Til stede:
  Vi er aktivt til stede, og ser og lytter til andre.
 • Kundeorienterte:
  Vi skaper verdi for våre kunder gjennom å forstå dem og deres behov
 • Modige:
  Vi er ærlige, tør og ta avgjørelser, lærer av våre feil, og feirer våre suksesser.

Etiske retningslinjer:

 • Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og sikrer at alle våre midler går til formålet
 • Vi er lojale mot selskapet, dets vedtekter og verdier
 • Vi har respekt for hverandre uavhengig av kjønn, legning, religion eller kultur
 • Vi er åpne og ærlige, og plikter å varsle ved kritikkverdige forhold