Hopp til innhold

Partnerskap

Vårt partnerprogram har ulike nivåer som tilpasses din bedrift og deres ønske om å bidra til livreddende arbeid. Sammen skreddersyr vi en avtale til det beste for begge parter!

Bærekraftspartner  

For Redningsselskapet er det viktig å sette søkelys på bærekraftige løsninger på og ved havet. Vi applauderer tiltak og bedrifter som utfordrer det etablerte, og aser på nye løsninger som besparer vårt samfunn for unødvendig utslipp.  

Hovedsamarbeidspartner

En Hovedsamarbeidspartner er bedrifter som ønsker å gi noe til Redningsselskapet i form av midler, ressurser og kompetanse på et høyt nivå.  

Samarbeidspartnere og leverandører

Som samarbeidspartner gir bedriften rabatter og midler slik at vi kan drifte alle våre redningsskøyter langs hele kysten. 

Våre samarbeidspartnere, leverandører og produktsponsorer ønsker alle å støtte opp om Redningsselskapets sjøsikkerhetsarbeid. Dette gjøres gjennom gode og konkurransedyktige avtalebetingelser, og et gjensidig markeds- og profileringssamarbeid. 

Ønsker din bedrift å bidra til arbeidet vi gjør?

Ta gjerne kontakt for en samtale.