Hopp til innhold

Støtt din lokale redningsskøyte

Trygg kysten med nautiske mil! Det koster rundt 500 kr å drifte en skøyte i én nautisk mil. Vi inviterer derfor alle landets bedrifter til å bli med og trygge sin lokale kyst.

Ved å gi nautiske mil er dere ikke bare med på å gjøre kysten tryggere for lokalbefolkningen, dere er også med på å redde liv når uhellet er ute.

Bli Nautisk mil-støttebedrift

Deres støtte går til å finansiere drift, utrustning, base, kurs og opplæring for de som bemanner skøyta. Enten den bemannes av frivillige eller av faste redningsmenn og  -kvinner 24 timer, 365 dager i året. Over 2000 bedrifter er med på Nautisk mil.

Som takk for støtten får dere

Bli Nautisk Mil-fadder

Bedrifter som støtter den lokale redningsskøyta med 100 nautiske mil ( kr 50 000) eller mer blir fadder for skøyta. Som fadder støtter dere driften av den lokale redningsskøyta.

Ved å være fadder for den lokale redningsskøyta tar dere et aktivt samfunnsansvar i nærmiljøet – dere er med på å redde liv.

Du redder liv. Din støtte er grunnen til at jeg kan gjøre jobben min. Derfor er du også en livredder. Takk!

Jørn-Arve Pedersen, redningsmann

Ta kontakt med oss for å høre om hvordan dere kan bidra til redningsarbeidet