Hopp til innhold

Bergen Group Services

Bidrar med verdifull kompetanse, vedlikehold og reparasjonsarbeid på våre redningsskøyter.

Bergen Group Services hjelper oss med vedlikehold og reparasjonsarbeid på våre redningsskøyter.

Samarbeidsavtalen med Bergen Group Services hjelper Redningsselskapet til å kunne opprettholde beredskapen langs vår langstrakte kyst. Avtalen omfatter reduserte kostnader på innkjøp av deler, vedlikehold og reparasjonsarbeid på våre redningsskøyter som har MTU motorer og reduksjonsgir av typen ZF.

Bergen Group Services er en veletablert leverandør av produkter og tjenester til maritim og olje & gass/industri virksomhet, samt til Forsvaret. Selskapet bygger på bred kompetanse og har lang erfaring innen sine virksomhetsområder.

De ønsker med denne avtalen å knytte seg nærmere til Redningsselskapet også markeds- og profileringsmessig, samtidig som de ser stor nytte av å kunne bidra med verdifull maritim kompetanse innenfor vedlikehold og service.