Hopp til innhold

Gylling Teknikk

Vi er avhengig av kvalitet og har i mange år benyttet batterier fra Gylling Teknikk.

Gylling Teknikk leverer batterier til vår redningsskøyter.

Gylling Teknikk støtter Redningsselskapets sjøsikkerhetsarbeid økonomisk, samtidig som de er preferert  leverandør av batterier til redningsskøytene våres. Samarbeidsavtalen omhandler også et gjensidig markeds- og profileringssamarbeid.

”Den nære samarbeidsrelasjonen med Gylling Teknikk gjør oss bedre rustet til å løse elektrotekniske utfordringer”.