Hopp til innhold

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS

Har sammen med sin stiftelse donert to redningsskøyter til Redningsselskapet og er en viktig samarbeidspartner for sikkerhet på sjøen.

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS fullfinansierte i 2005 en redningsskøyte i Redningsselskapets største klasse, Fosen-klassen.

RS 137 «Kristian Gerhard Jebsen»

Samtidig ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi og Redningsselskapet om å samarbeide om sikkerhet på sjøen.

Ny donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen besluttet i 2015 å donere midler til en redningsskøyte i Petter C. G. Sundt-klassen.

www.stiftkgj.no).

«Vi setter enormt stor pris på denne generøse gaven til sjøsikkerheten i Norge. Den nye skøyta vil være i beredskap i minst 20 år fremover».

-Rikke Lind, generalsekretær  i Redningsselskapet.