Hopp til innhold

Relekta

Bidrar til å styrke vår beredskap med viktige reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til redningsskøytene våres.

Relekta leverer reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til Redningsselskapet.

Relekta er en av de største aktørene på det norske markedet innen reparasjons- og vedlikeholdsprodukter, og leverer til profesjonelle brukere innen verksted, auto, industri, shipping, offshore, stat, kommune, transport, landbruk, bygg og anlegg.

Avtalen med Redningsselskapet  omfatter gode rabatter og fordelaktige priser på deres reparasjons- og vedlikeholdsprodukter, og de støtter også vårt sjøsikkerhetsarbeid økonomisk. Vi er stolte over å ha Relekta med på laget også når det gjelder markeds- og profileringssamarbeid.

Relekta har i samarbeid med Redningsselskapet utviklet og sponset en nødreparasjonskoffert, med produkter innenfor reparasjons- og limsegmentet som er testet ut blant våre fast bemannede redningsskøyter. De har også sponset uttestingen av ny smøreolje til noe av redningsskøytene våres.

For vårt forbruk har Relekta særlig egnete produkter innen for områdene:

 • Lim og fugemasser
 • Tape
 • Rengjøring og avfetting
 • Overflatebehandling og beskyttelse
 • Smøremidler og fett
 • Oljer
 • Tilsetninger og AC
 • Elektromateriell
 • Verneprodukter
 • Verktøy og utstyr
 • Skruer, plugger og spiker

”Nærmest alle disse produktene har vært hyppig brukt i forbindelse med assistanse til lystbåtflåten. Det være seg midlertidig tetting av skrog etter grunnstøtning eller midlertidige reparasjoner av lekkasjer i motordeler.

Produktene leveres med 5 forskjellige garantier og forsikringer og er av så høy kvalitet at de gir brukerne et enklere, mer miljøvennlig og mer lønnsomt vedlikehold gjennom;

 • Enkle og raske reparasjoner
 • Forebyggende og forenklet vedlikehold
 • Produkter utviklet og tilpasset nordiske forhold
 • Bedre smøring
 • Flerbruksegenskaper
 • Mindre lagerhold

Min erfaring med Relektas produkter er at de holder en høy standard og holder mål i forhold til produktbeskrivelsen. Vi har også brukt Relektas produkter ved reparasjoner og vedlikehold av egen skøyte. Dette være seg festemidler, tape, rengjøringsprodukter og oljer»,

– Kai Jensen skipsfører på RS Sundt Flyer. 

 

 

 

 

Besøk siden til Relekta