Hopp til innhold

Redningsdiplomer

Retningslinjer for utdeling av Redningsselskapets redningsdiplom

Hvem kan motta diplom for redningsdåd? 

Redningsselskapets diplom for redningsdåd kan tildeles personer som ved mot, snarrådighet og handlekraft har reddet eller bidratt til å redde mennesker fra å drukne. Utmerkelsen kan ikke tildeles personer som har redning som sitt yrke. Hendelsen bør ikke ligge lenger tilbake i tid enn ett år, men unntak kan vurderes i spesielle tilfeller.

Hvem kan foreslå kandidater til å motta diplom?

Privatpersoner, organisasjoner og bedrifter kan komme med forslag til personer som bør hedres for å ha reddet noen fra å drukne. Ansatte og frivillige i Redningsselskapet kan også sende inn forslag med bakgrunn av hendelser de kjenner til. Vil du nominere noen til et redningsdiplom? Se kontaktinfo lenger ned.

Hvordan vurderes de innkomne forslagene? 

En gruppe bestående av Direktør frivillighet og forebygging og Fagleder drukningsforebygging i Redningsselskapet går gjennom innkomne forslag og avgjør hvem som skal motta diplom.

Hvordan foregår diplomutdelingen?  

Innsendte forslag vurderes fortløpende, og tildeling av diplom skjer snarest mulig etter hendelsen. Diplomet tildeles lokalt der hendelsen har foregått, så lenge det er praktisk mulig. Det er i de fleste tilfeller Redningsselskapets nærmeste representant geografisk som deler ut diplomet.

Redningsdiplomer 2022

Nora Gunnarsen Bakkejord

Nora Gunnarsen Bakkejord (10) er tildelt Redningsselskapets diplom for å ha bidratt til å redde farens liv etter en kanovelt i mai 2022.

Mikkel Cornelius Andersen og Joel Gullbrandsen

Mikkel Cornelius Andersen (13) og Joel Gulbrandsen (13) er tildelt Redningsselskapets diplom for å ha bidratt til at en eldre mann som hadde falt i sjøen og ikke kom seg opp ble reddet i april 2022.

Edvard Frandsen Jensen

Edvard Frandsen Jensen (9) ble tildelt Redningsselskapets diplom etter at han reddet bestefaren fra å drukne i mars 2022.

Redningsdiplomer 2021

Unge livreddere: Signe og Johanne, som går i 4. klasse ved Son skole, reddet en medelev fra å drukne i september 2021. Erik Knudsen, som er regionleder i Redningsselskapet Sør-Øst, delte ut diplom til de to unge heltene.

Vet du om noen som har reddet liv? Ta kontakt: