Hopp til innhold

Alt du trenger å vite om hummerfiske

For å fiske hummer trenger du ikke avansert utstyr. Har du tau, blåser, teiner og godt agn kommer du langt. Er du med på å overholde regler for hummerfisket bidrar du også til et bærekraftig fiske vi kan ha glede av i fremtiden også.

Skitt fiske!

Skal du delta på hummerfiske i år? 1. oktober kl 08:00 starter hummerfiske i hele landet. Fra svenskegrensa til og med Vestland kan du fangste til og med 30. november. I resten av landet kan du fangste til og med 31. desember. Vi gir deg våre tips til hva du trenger for å få hummer i teina og hvordan best ivareta sikkerheten på turen!

Gå rett til:

Hummerteiner

I Norge kan du finne hummeren langs svenskegrensa i sør opp til Trøndelag. Sporadisk kan man også finne hummer i Nordland. Hummeren liker seg i steinrøys og fjellgrunn hvor den kan finne seg gode gjemmesteder, gjerne på mellom 5 og 40 meters dybde. Det betyr også at teinene dine bør være robuste nok til å tåle tidvis røff behandling av vær og bølger mot steingrunn. Solide hummerteiner kan koste litt, men et godt tips er å kjøpe brukt av høy kvalitet, om du ikke ønsker å investere i splitter nytt med det første. Teinene skal ha to sirkelformede fluktåpninger; én på hver side. Fluktåpningene skal ha en størrelse på minst 60 mm i diameter, og være plassert nær bunnen av teina slik at hummer under minstemålet lett kan ta seg ut.

Alle hummerteiner skal ha flukthull som hummer under minstemålet klarer å rømme ut av.

Minstemål og maksmål

Minstemålet på hummer er 25 cm lengde og måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp. Hummer som er mindre enn dette skal slippes ut igjen. Det samme gjelder for hummer med utvendig rogn. De er fredet hele året. På Skagerakkysten – fra grensa til Sverige til og med Agder fylke – er det innført et maksimalmål for hummer på 32 cm.

Hummer har minstemål 25 cm. Her illustrert med en 29 cm lang hummer

Rømningshull forhindrer spøkelsesfiske

Hvert år mistes mange tusen teiner på havet. Teinene blir liggende på havets bunn og fiske, selv om ingen kommer for å røkte dem. Det fører til at fisk og skalldyr kommer inn i teina og dør av sult. Dette kalles spøkelsesfiske. For å unngå spøkelsesfiske skal alle teiner ha minst ett rømningshull. Dette rømningshullet blir holdt lukket av en bomullstråd, ofte kalt «råtnetråd». Tråden skal være en 3 mm tykk bomullstråd, uten kjerne. Tråden skal også være ubehandlet. En slik tråd vil etter etter 3-4 måneder gå i oppløsning slik at rømningshullene åpnes. Dette sikrer at dyr som tar seg inn i en mistet teine også vil komme seg ut igjen. Dyrevelferd er ikke bare bra det enkelte dyr, det er også bra for bestanden som helhet.

Mangel på «råtnetråd» eller «råtnetråd» av ikke-nedbrytbart materiale er et gjentagende problem når politiet og Fiskeridepartementet sjekker teiner. Er du usikker på hvordan du skal montere godkjent rømningshull i ulike teinetyper? Da har Fiskeridepartetmentet laget en fin video som viser deg hvordan.

Blåser
Blåser som brukes i hummerfiske skal være tydelig merket

Påmelding og merking av blåser og bøyer

Skal du delta i hummerfiske er du nødt til å registrere deg. Påmeldingen gjelder for én sesong, og gjøres her.

Påmelding er obligatorisk både for deg som er fritidsfisker, og deg som er yrkesfisker.

Som fritidsfisker kan du fiske med inntil 10 teiner per båt per person. I tillegg kan du benytte opptil 10 teiner til annet fiske, f.eks krabbe eller kreps, men disse kan du ikke fiske hummer med. I fritidsfiske skal minst en av blåsene eller bøyene på alle redskap som står i sjøen, være tydelig merket med eiers navn og folkeregistrerte adresse. I tillegg skal teiner og ruser være merket med tilsvarende eieropplysninger. Er du yrkesfisker skal i tillegg fartøyets registreringsmerke med.

Hummerteinene skal røktes minst én gang i uken

I starten av sesongen synes mange det er spennende å sjekke teinene sine ofte – noen så ofte som hver dag. Etterhvert som høsten skrider frem blir hummeren mindre aktiv, og mange lar teine stå noen dager mellom hver røkting. Minstekravet er at du trekker teinene én gang i uken.

Tidligere var hummerfiske underlagt helgedagsfredning hvilket betød at det ikke var lov å sette og trekke hummerteiner på søndager og helligdager. Helgedagsfredningen ble opphevet i 2017. Det betyr at det nå er lov å sette og trekke hummerteinene også på søndager i hele landet. På strekningen fra Agder til  til svenskegrensa er det likevel forbudt å sette eller trekke teiner fra en time etter solnedgang til én time før soloppgang.

Hummerfisker Olsen i aksjon.
Hummerfisker Olsen i aksjon.

Agn – hva spiser hummeren?

Hva skal du servere hummeren? Det er ikke lov å fiske med levende agn, og det er like greit, for hummeren er en åtseleter. For å bedre sjansene til å få hummer i teina sverger mange erfarne hummerfiskere til bedervet makrell. Dess mer råtten, dess mer fristende. Selv om mange velger makrell er det også mulig å bruke annen bedervet, fra torskehoder til tunfisk på boks og klippfisk. Berggylte er også en populær rett å servere. La gjerne agnet ligge en uke eller måned før du bruker det. Bruker du derimot ferskt agn er sjansen større for at det er krabbe du får i teina.

Råtten makrell i bøtte

Fredningstid og fredningsområder

Hummeren er totalfredet over hele landet fra 1. januar til 1. oktober kl 08:00. I tillegg til at hummer utenfor minstemål og maksmål , samt hummer med utvendig rogn er fredet finnes det fredningsområder hvor det er forbud mot å fiske med redskaper for å fange hummer selv i selv i hummerfiskesesongen. Fredningsområder etableres for å sikre bestanden, og forskning viser at områdene som er unntatt hummerfiske gir flere og større hummer; hummer med mer rogn; og dermed større produksjon av egg og larver. Oppdatert kart over fredningsområder kan du finne på nettsiden til Fiskeridirektoratet.

Rognhummer – fredet

Rognhummeren er fredet hele året.
Rognhummeren er fredet hele året.

Lovlig fiske ivaretar bestanden

Det kan kanskje være fristende å se litt gjennom fingrene når det kommer til lover og regler for hummerfiske. Vår anbefaling til deg lyder som føler; ikke ta sjansen! Lover og regler er der for en grunn, og overtramp kan koste deg dyrt i form av bøter og beslag av både utstyr og hummer.  Om du overholder minstemål, fredningstid og -områder, slipper ut hummer med utvendig rogn og sørger for at teinene har flukt- og rømningshull som forhindrer spøkelsesfiske om det går tapt, er du med på å ivareta bestanden og sørge for at vi kan ha glede av både hummerfiske og hummersuppe i fremtiden også.

Huskeliste til hummerfisket

Sikkerhet – en trygg fisker gir et godt fiske

Når startskuddet går er det lett å la seg rive med. Det er mye som skal huskes på – også sikkerhet. Her får du fire tips på tampen for hvordan du ivaretar din og andres sikkerhet når dere er ute og leter etter havets sorte gull.

Flyteplagg

Husk redningsvest eller flyteplagg til alle i båten. En flytedrakt holder deg både varm og flytende.

Bildet viser en som har god bekledning på sjøen i uvær

Kniv

Den store frykten for alle fiskere, spesielt de som fisker med tegnehaler, er å bli sittende fast i tauet, bli dratt over bord og ned i dypet. Skulle du være så uheldig er det lurt å ha en kniv festet på kroppen slik at du har en mulighet til å skjære deg løs. Fisker du alene er dette svært viktig, da det ikke er noen til stede som kan hjelpe.

Varslingsmulighet

Dersom en ulykke skulle inntreffe er det viktig at du eller dere har mulighet til å varsle. Bærbar VHF er lurt. Mobilen bør oppbevares på kroppen, i en vanntett pose. Dersom du fisker mye eller alene kan det være en idé å investere i en personlig nødpeilesender du kan festet på kroppen. Det hjelper lite å ha varsling på båten om du skulle ramle over bord. Her kan du lese mer om nødkommunikasjon til sjøs. 

Bildet viser håndholdte vhf-radioer

Kle deg godt

Høsten er kjent for hyppige væromslag. Blir du kald på sjøen kan det være vanskelig å få varmen igjen. Vi anbefaler trelagsprinsippet som du kan lese mer om her. Ull er en sikker vinner. I motsetning til bomull og syntetiske stoffer har ull den egenskapen at den varmer selv når den er våt. I tillegg tørker den raskere enn f,eks. bomull. Ved uforutsette hendelser som fører til nedkjøling vil ull forsinke nedkjølingsprosessen.

Bildet viser en som har god bekledning på sjøen i uvær

Sikkerhetsprodukter redder liv

I vår nettbutikk tilbyr vi sikkerhetsprodukter som er knyttet til vår kjernevirksomhet – å redde liv. Produktutvalget skal øke sikkerheten til kundene våre, og forenkle hverdagen til redningsmannskapene.

Alt overskudd går tilbake til vårt livreddende arbeid og bidrar til at vi kan nå vår nullvisjon om at «Ingen skal drukne».

Og med det gjenstår det bare å si; skitt fiske!

Kanskje du også er interessert i: